ເປັນເດັກນ້ອຍກຳພ້າຍ້ອນພໍ່ແມ່ເສຍຊີວິດຈາກພະຍາດໂຄວິດ

ປີ 2021 ການລະບາດຂອງເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໃນປະເທດອິນເດຍເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍຫຼາຍພັນຄົນຕ້ອງສູນເສຍ ພໍ່ແມ່ ເຊິ່ງກາຍເປັນບັນຫາທີ່ອິນເດຍກໍາລັງປະເຊີນແລະອາດຈະນໍາໄປສູ່ບັນຫາການຖືກປະຖິ້ມແລະການລະເມີດສິດທິ ເດັກນ້ອຍໃນອະນາຄົດ.

ລັດຖະບານອິນເດຍເປີດເຜີຍວ່ານັບຕັ້ງແຕ່ມີການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ເດັກນ້ອຍໃນປະເທດອິນເດຍຫຼາຍກວ່າ 577 ຄົນ ຕ້ອງກາຍເປັນເດັກກໍ່າພ້າເນື່ອງຈາກພໍ່ແມ່ເສຍຊີວິດຈາກການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ໃນຮອບທີສອງ ທາງດ້ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການພັດທະນາແມ່ຍິງ

ແລະເດັກນ້ອຍໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນລາຍງານກໍລະນີທີ່ພົບເຫັນເດັກນ້ອຍທີ່ພໍ່ແມ່ເສຍຊີວິດໄປຍັງສາຍດ່ວນ ແລະ ໜ່ວຍງານທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນພື້ນທີ່ໃຫ້ໄວທີ່ສຸດ. ທ່ານ ຍາສະມິນ ຮາເຄ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈາກ UNICEF ລະບຸວ່າ:

“ເດັກນ້ອຍເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ຈະຖືກປະຖີ້ມ ແຕ່ພວກເຂົາອາດຈະຕ້ອງພົບກັບບັນຫາການລະເມີດແລະຖືກເອົາລັດເອົາປຽບໃນອະນາຄົດ”