ຜູ້ກະທຳແມ່ນຄົນບ້ານດຽວກັນທີ່ສະນິດກັນ

ບ້ານນາຊອນ ເມືອງຊະນະສົມບູນ ແຂວງຈຳປາສັກ ວັນທີ 24/5/2021 ພົບຄຳ 10 ປາຍບາດ ເຊີ່ງຜູ້ກະທຳແມ່ນຄົນບ້ານດຽວກັນ ທີ່ຮູ້ຈັກກັນ ແຕ່ອິດູຕົນແມ່ເຖົ້າ 2 ຄົນທີ່ຈາກໄປ ບໍ່ມີມື້ຫວນກັບມາ ຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈກັບຄອບຄົວແມ່ຕູ້ດ້ວຍ