ຍືດກັນຊາແທ່ງກຽມຂ້າມຂອງໄປຂາຍຢູ່ໄທ

ປກສ ເມືອງຄູນຄຳ ຍຶດກັນຊາໄດ້ ຫຼາຍກວ່າ 900 ກິໂລ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ປກສ ເມືອງຄູນຄຳ ແຂວງຄຳມ່ວນ ໄດ້ສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ໄດ້ເຂົ້າສະກັດກັ້ນຈັບຜູ້ຖືກສົງໄສໄດ້  1 ຄົນກຳລັງຂົນກັນຊາຈຳນວນ 20 ກວ່າເປົາ ລົງເຮືອກຽມສົ່ງຂ້າມແມ່ນໍ້າຂອງໄປຍັງປະເທດເພື່ອນບ້ານ, ເດືອນມິຖຸນາ 2022