ວັ ກ ຊີ ນ ຍີ່ຫໍ້ ໂມເດີນາ ມີສານປົນເປື້ອນຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ

ໃນວັນທີ 26 ສິງຫາ 2021 ສຳນັກຂ່າວຕ່າງປະເທດລາຍງານວ່າ ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນສັ່ງການລະງັບການສັກ ວັ ກ ຊີ ນ ຍີ່ຫໍ້ ໂມເດີນາ ຫຼັງຈາກມີລາຍງານຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ບໍລິສັດຜູ້ຜະລິດຢາວ່າ ມີ ວັ ກ ຊີ ນ ຈຳນວນ 1.63 ລ້ານ ທີ່ພົບສານປົນເປື້ອນໃນແກ້ວຂອງ ວັ ກ ຊີ ນ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ໃຊ້. ຫຼັງຈາກມີການພົບຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນ ວັ ກ ຊີ ນ ດັ່ງກ່າວ, ບໍລິສັດຜູ້ຮັບຜິດຊອບຜະລິດຢາ ພ້ອມທັງການຈຳໜ່າຍ ແລະ ແຈກຢາຍ ວັ ກ ຊີ ນ ໂມເດີນາໃນຍີ່ປຸ່ນມີຊື່ວ່າ ບໍລິສັດ ທາເກດະ ຟາມາຊູຕິຄອນ (Takeda Pharmaceutical Co.)

ຈຶ່ງໄດ້ແຈ້ງການດ່ວນຕໍ່ສູນສັກ ວັ ກ ຊີ ນ ຫຼາຍແຫ່ງ ພ້ອມກັບດຳເນີນການສືບສວນຫາສາເຫດກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ຢ່າງຮີບດ່ວນ ແລະ ໄດ້ມີການສົ່ງລາຍລະອຽດໄປລາຍງານຕໍ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ຂອງໂມເດີນາ ທີ່ລັດເເມສຊາຊູເຊັດ, ປະເທດສະຫະລັດອາເມຣິກາ. ປັດຈຸບັນ, ປະຊາກອນຍີ່ປຸ່ນແມ່ນໄດ້ຮັບ ວັ ກ ຊີ ນ ແລ້ວ ທັງໝົດ 54,106,570 ຄົນ ຫຼືປະມານ 43%. ການລາຍງານ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ສຳລັບຍີ່ປຸ່ນ ໃນວັນທີ 27 ສິງຫາ 2021 ແມ່ນມີ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ສະສົມທັງໝົດ 1,394,041 ຄົນ, ເສຍຊີວິດສະສົມ 15,820 ຄົນ.

Facebook Comments Box

Similar Posts