ປະສົບການຂອງແມ່ລູກສາມກັບການຢູ່ກຳ 15 ມື້

ຈາກເຟສບຸກ Mime Alisa ໄດ້ໂພສວ່າ “ປະສົບການຈິງ ຂອງແມ່ລູກສາມ ການຢູ່ກຳ ເວລາ 15 ມື້ ແລະ ຂອງກິນທີ່ກິນຕອນຢູ່ກຳ ກິນເຂົ້າ 3 ຄາບຕົງໂມງຕົງເວລາທຸກມື້ ເຮັດໃຫ້ນໍ້ານົມມີສານອາຫານຄົບ ກິດຈະກຳຄາວໆຕອນຢູ່ກຳ ຕື່ນເຊົ້າອາບນໍ້າສະໝຸນໄພໂຮມຢາທຸກມື້ 15-20 ນາທີ ໂຮມເກືອໃສ່ໜ້າແລະຕາໃຫ້ຕາໃສ່ແຈ້ງ

ແລະ ໜ້າໃສ່ ຕໍ່ດ້ວຍໂຮມຖ່ານໃສ່ໜ້າ ແລະ ປະຄົບສະໝູນໄພ ແລະນວດໜ້າທ້ອງ ໜາຍເຫດ ທີ່ຈິ່ງຈະມີຄັດຜີວນຳ ແຕ່ຂ້ອຍ ແ ພ້ ອາກາດຮ້ອນເຮັດໃຫ້ອອກຕຸ້ມໃສ່ເຕັມໂຕເລີຍບໍ່ໄດ້ຂັດຜິວ ຢ້ າ ນ ມັນແສບ (ອາກາດທັງຮ້ອນທັງເອົ້າ) ແລງມາປະຄົບໝໍ້ດິນ ເພື່ອໃຫ້ໜ້າທ້ອງຫຍຸບໄວ ແລະ ນວດແປ້ງນົມ ໃຫ້ແປ້ງນົມ ແ ຕ ກ ເພື່ອໃຫ້ນໍ້ານົມໄຫຼອອກດີ”

Facebook Comments Box

Similar Posts