ພາຍຸ ດີ ເ ປ ຣ ຊັ່ ນ ພັດຜ່ານເຂື່ອນເກັບນໍ້າລໍາຊຽງໄກ ແ ຕ ກ

ຮ່ ວ ມ ສົ່ງ ແ ຮ ງ ໃຈ ເຖິງພີ່ນ້ອງຊາວ ໄ ທ ທີ່ປະສົບ ໄ ພ ພິ ບັ ດ ນໍ້າຖ້ວມ​ ຈາກພາຍຸ ດີ ເ ປ ຣ ຊັ່ ນ ພັດຜ່ານ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 23-26​ ກັນຍາ​ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ ເຊິ່ງຫຼາຍໆຈັງຫວັດໄດ້ ຮັ ບ ຜົ ນ ກ ະ ທົ ບ ປັດຈຸບັນແມ່ນ ຈັງຫວັດໄຊຍະພູມ ຖືວ່າ ໜັ ກ ໜ່ ວ ງ ສົມຄວນ.

ຂໍໃຫ້ຊາວ ໄ ທ ຜ່ານ ພົ້ ນ ວິ ກິ ດ ນີ້ໄວໆ ສູ້ ໆ ເດີ, ເປັນ ຕ າ ຢ້ າ ນ ແທ້ ເ ຂື່ ອ ນ ເກັບນໍ້າລໍາຊຽງໄກ ປະເທດ ໄ ທ ວັນທີ 27 ກັນຍາ 2021 ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນ ປ ອ ດ ໄ ພ