ລາຍລະອຽດຄົນ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໂ ຄ ວິ ດ ວັນທີ 28 ກັນຍາ 2021

ເບິ່ງລາຍລະອຽດ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໂ ຄ ວິ ດ 1 9 ມື້ ນີ້ ເຊິ່ງລາມໄປຫຼາຍ ເ ຂ ດ ແລ້ວ ທ່ານ ດຣ ສີສະຫວາດ ສຸທານີລະໄຊ ຮອງຫົວໜ້າກົມ ຄ ວ ບ ຄຸ ມ ພະຍາດ ຕິ ດ ຕໍ່, ກະຊວງສາທາ ລ ະ ນ ະ ສຸ ກ ຖະແຫຼງປະຈໍາວັນທີ 28 ກັນຍາ 2021 ພົບ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໃໝ່ 500 ຄົນ, ນໍາເຂົ້າ 29 ຄົນ, ຊຸມຊົນ 471 ຄົນ ໂດຍມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້

+ ນະຄອນຫຼວງ 363 ຄົນ, ພະນັກ ງ າ ນ ໂຮງງານ Trio 115 ຄົນ, ພະນັກ ງ າ ນ ໂຮງງານ Alpilao 1 ຄົນ, ໂຮງ ງ າ ນ ກຽນວິໄລ 3 ຄົນ, ບໍລິສັດຊີມັງ 1 ຄົນ (ເອື້ອຍ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ເຮັດວຽກຢູ່ໂຮງ ງ າ ນ Trio), ພະນັກງານໂຮງໝໍມິດ ຕ ະ ພາບ 1 ຄົນ (ພະຍາ ບ າ ນ ພະແນກ ສຸ ກ ເສີນ), ວິທະຍາ ຄ າ ນ ການແພດ ກ ອ ງ ທັ ບ 1 ຄົນ, ຕະຫຼາດ ທົ່ ງ ຂັ ນ ຄຳ 35 ຄົນ, ຕະຫຼາດ ອົ ດ ຊີ 2 ຄົນ, ຕະຫຼາດ ທ່ າ ງອນ 3 ຄົນ; ສ່ວນ ທີ່ເຫຼືອ ກ ຳ ລັ ງ ສອບຖາມເອົາຂໍ້ມູນ ຕື່ ມ ອີກ ລາຍລະອຽດຈະແຈ້ງຜ່ານທາງສື່ອອນລາຍ ພ າ ຍ ຫຼັ ງ

+ ຫຼວງພະບາງ 29 ຄົນ, ເມືອງງອຍ ມີ 27 ຄົນ ບ້ານໜອງຂຽວ ມີ 21 ຄົນ (ອາຊີບ ພະນັກ ງ າ ນ ແ ພ ດ 2 ຄົນ, ຊາວສວນ 12 ຄົນ, ພະນັກງານ ຕໍ າ ຫ ລ ວ ດ 2 ຄົນ, ນັກຮຽນ 2 ຄົນ, ພະນັກ ງ າ ນ ບໍ າ ນານ 2 ຄົນ ແລະ ພະນັກ ງ າ ນ ເ ຮັ ດ ວຽກຢູ່ຫ້ອງການພາຍໃນ 1 ຄົນ), ບ້ານຫ້ວຍບໍ່ ມີ 3 ຄົນ (ທັງໜົດອາຊີບ ເ ປັ ນ ຊາວໄຮນາ), ບ້ານປາກບາກ ມີ 2 ຄົນ (ອາຊີບ ພະນັກ ງ າ ນ ຄູ ແລະ ເດັກ) ແລະ ບ້ານສົບຮຸນ ມີ 1 ຄົນ (ອາຊີບ ກໍ າ ມ ະ ກອນ), ເມືອງນໍ້າບາກ (ບ້ານຂັນເທີງ ມີ 1 ຄົນ) ເປັນ ເ ພ ດ ຍິ ງ, ອາຍຸ 18 ປີ, ອາຊີບ ກໍ າ ມ ະ ກອນ, ເມືອງວຽງຄໍາ (ບ້ານໂພນຄໍາ ມີ 1 ຄົນ) ເປັນ ເ ພ ດ ຍິ ງ, ອາຍຸ 18 ປີ, ອາຊີບ ກໍ າ ມ ະ ກອນ

+ ແຂວງວຽງຈັນ 12 ຄົນ ຊື່ງ ກ່ຽວພັນ ກັບ ງ າ ນ ເຮືອນດີ ໃນ ອາທິດຜ່ານມາ, ເມືອງໂພນໂຮງ ມີ 8 ຄົນ (ບ້ານນາໂພະລາດ ມີ 3 ຄົນ; ບ້ານໂພນ ໂ ຮ ງ ແລະ ບ້ານໂພນແກ້ວ ມີບ້ານລະ 2 ຄົນ; ບ້ານໂພນຫໍ ມີ 1 ຄົນ), ເມືອງວັງວຽງ ມີ 4 ຄົນ (ບ້ານນາບອນ ມີ 2 ຄົນ; ບ້ານປາກເປະ ແລະ ບ້ານວຽງແກ້ວ ມີບ້ານລະ 1 ຄົນ)

+ ບໍ່ແກ້ວ 7 ຄົນ ເປັນ ກ ຳ ມ ະ ກອນ ຊາວພະມ້າ ທີ່ ເ ຮັ ດ ວຽກຢູ່ ເຂດເສດ ຖ ະ ກິ ດ ພິເສດ

+ ຊຽງຂວາງ 1 ຄົນ

+ ບໍລິຄໍາໄຊ 3 ຄົນ ບ້ານສີວິໄລ, ເມືອງປາກຊັນ ມີລາຍງານ 2 ຄົນ ທັງໜົດເປັນ ຄ ອ ບ ຄົ ວ ດຽວກັນ ແລະ ກັ ກ ໂ ຕ ຢູ່ເຮືອນ ຊື່ງໄດ້ ສ ຳ ຜັ ດ ກັບ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ທີ່ລາຍງານໃນວັນທີ 25 ກັນຍາ 2021. ບ້ານທົ່ງນ້ອຍ, ເມືອງປາກຊັນ ມີລາຍງານ 1 ຄົນ ແລະ ກັ ກ ໂ ຕ ຢູ່ເຮືອນ ໄດ້ ສໍ າ ຜັ ດ ໃກ້ຊິດກັບຄົນ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ຜ່ານມາທີ່ໄດ້ລາຍງານໃນວັນທີ 25 ກັນຍາ 2021.

+ ໄຊສົມບູນ 13 ຄົນ ມາຈາກ ບ້ານຖໍ້າດິນ ເມືອງ ລ້ອງຊານ ພົວພັນ ກັບ ເຮືອນດີ, ບ້ານຖໍ້າດິນ, ເມືອງລ້ອງຊານ ມີ 12 ຄົນ ແລະ ສໍ າ ຜັ ດ ໃ ກ້ ຊິດກັບຄົນ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ຢູ່ບ້ານດຽວກັນ (ບ້ານຖໍ້າດິນ ທີ່ມາ ງ າ ນ ເຮືອນດີ) ແລະ ໄດ້ລາຍງານໃນວັນທີ 25 ກັນຍາ 2021, ບ້ານນໍ້າຄຸ້ຍ, ເມືອງລ້ອງຊານ ມີ 1 ຄົນ ຊື່ງໄດ້ ພົ ວ ພັ ນ ກັບຄົນ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ທີ່ມາ ເ ຮື ອ ນ ດີ ຢູ່ບ້ານຖໍ້າດິນ ແລະ ໄດ້ລາຍງານໃນວັນທີ 25 ກັນຍາ 2021

+ ຄຳມ່ວນ 19 ຄົນ 18 ຄົນ ຢູ່ເມືອງທ່າແຂກ ແລະ 1 ຄົນ ຢູ່ເມືອງເຊບັ້ງໄຟ

+ ສາລະວັນ 1 ຄົນ ບ້ານນາເຫຼັກ, ເມືອງສາລະວັນ, ທີ່ໄດ້ ພົ ວ ພັ ນ ໃ ກ້ ຊິດກັບຄົນ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ເປັນຄົນໃນຄອບຄົວດຽວກັນ ຊື່ງ ໄດ້ລາຍງານໃນວັນທີ 26 ກັນຍາ 2021.

+ ສະຫວັນນະເຂດ 7 ຄົນ, ບ້ານໂພນໄຊ, ນະຄອນໄກສອນ ມີ 5 ອົງ ແມ່ນ ນັ ກ ບ ວ ດ ຊື່ງໄດ້ ພົ ວ ພັ ນ ໃກ້ຊິດກັບຄົນ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ທີ່ໄດ້ລາຍງານໃນວັນທີ 27 ກັນຍາ 2021. ບ້ານໂນນສະຫວ່າງ, ເມືອງອຸທຸມພອນ ມີ 1 ຄົນ, ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ທ ະ ຫ າ ນ) ທີ່ໄດ້ພົວພັນ ໃ ກ້ ຊິ ດ ກັບ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ທີ່ໄດ້ລາຍງານໃນວັນທີ 25 ກັນຍາ 2021. ບ້ານສະພານໃຕ້, ນະຄອນໄກສອນ ມີ 1 ຄົນ, ເປັນກຸ່ມ ສ່ ຽ ງ ແລະ ຍັງບໍ່ຮູ້ ແ ຫຼ່ ງ ທີ່ມາຂອງການ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ

+ ຈໍາປາສັກ 16 ຄົນ ປາກເຊ 13 ຄົນ ຈົວ 2 ອົງ, ໂຮງໝໍ ທ ະ ຫ າ ນ ແຂວງ 2 ຄົນ (ທ ະ ຫ າ ນ 1 ຄົນ, ແພດ ທ ະ ຫ າ ນ 1 ຄົນ) ບາຈຽງ 2 ຄົນ (ກ ຳ ມ ະ ກອນ ນິຄົມ 1 ຄົນ) ແລະ ໂພນທອງ 1 ຄົນ, ປະຈຸບັນ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໃໝ່ທັງໝົດ ໄດ້ເຂົ້ານອນ ແ ຍ ກ ປ່ ຽ ວ ແລະ ຮັບການ ປິ່ ນ ປົ ວ ຢູ່ສະຖານທີ່ ປິ່ ນ ປົ ວ ທີ່ ຖື ກ ກຳນົດໄວ້.

ມາຮອດ ມື້ ນີ້ ພວກເຮົາມີຕົວເລກ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ສະສົມທັງໝົດ 22.940 ຄົນ, ເ ສ ຍ ຊີວິດສະສົມ 16 ຄົນ ແລະ ຄົນ ເ ຈັ ບ ກ ຳ ລັ ງ ປິ່ນປົວ ທັງໝົດ 5.088 ຄົນ.