ຊາຍຊາວໄທໄປສັກວັກຊີນເຂັມ3ແລ້ວກຸມເຮັດເມຍໝົດຄືນ

ເດືອນທັນວາ2021ຊາຍຊາວໄທໄປສັກວັກຊີນເຂັມ3ແລ້ວເກີດອາການຢ່າງທີ່ເຫັນ,ແຕ່ແອດຄິດວ່ານີ້ອາດແມ່ນການສະແດງເພື່ອຄວາມບັນເທີງເທົ່ານັ້ນເນາະ