ວັດຖ້ຳພຣະເສີມດວງເສີມບາລະມີ

ວັດຖ້ຳພຣະ ບ້ານຫ້ວຍຫ້ອມ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສະຖານທີ່ສີ່ງສັກສິດມີມົນຂັງຂໍໂຊກລາບແລະບາລະມີ ເສີມດວງໂຊກຊະຕາ ໃຜໄດ້ ບູຊາ(ມູເຕລູ) ຖືວ່າເປັນບຸນບາລະມີຫຼາຍໆ ໄດ້ປ່ອຍອ່ຽນລົງນ້ຳຂອງ ເສີມດວງໂຊກລາບການງານຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ, ເດືອນມັງກອນ 2022