ລູກສຳພະເວສີທັງສອງ ຂ້ າ ແມ່ທັງເປັນດ້ວຍການຍາດມູນມັງແມ່

ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວັນທີ 20/4/2021 ຈາກເຟສບຸກ “ແມ່ເຖົ້າບົວຊ້ອຍ ພົມສະຫວັດ” ໄດ້ໂພສວ່າ “ສານຈະຕັດສິນ ວັນພະຫັດ ທີ່ 26 ນີ້ ມື້ນີ້ແມ່ເຖົ້າໄດ້ຮັບແຈ້ງມາຈາກສານພາກກາງ ວ່າຈະຕັດສິນຄະດີລູກສາວ ນາງແກ້ວ ແລະນາງຄຳ ສໍ້ໂກງມູນມໍລະດົກຂອງແມ່ເຖົ້າ ໃນວັນທີ່ 26 ນີ້. ຂໍຝາກໃຫ້ສັງຄົມ ແລະພີ່ນ້ອງ ຕິ ດ ຕາມນໍາກັນວ່າສານພາກກາງຈະໃຫ້ຄວາມເປັນທຳກັບແມ່ເຖົ້າຊໍາໃດ ຫລືຈະເຫັນແກ່ອຳນາດບາລະມີຂອງລູກສາວຊົ່ວທັງສອງ. ຖ້າຜົນອອກມາຄືສານເບື້ອງຕົ້ນຕັດສິນຜ່ານມາ ທີ່ວ່າໃຫ້ແບ່ງໃຫ້ປັນໃຫ້ທຸກຄົນ ແມ່ເຖົ້າກໍ່ພໍໃຈແລ້ວ. ແຕ່ຖ້າຍັງບໍ່ມີຄວາມເປັນທຳ ແມ່ເຖົ້າກໍ່ຈະສູ້ຕໍ່ໄປຈົນສຸດລົມຫາຍໃຈຂອງແມ່ເຖົ້າ. ຂໍໃຫ້ພາກລັດ ແລະພາກສ່ວນກ່ຽວຂອງ ໃຫ້ຄວາມເປັນທຳແກ່ແມ່ເຖົ້າແດ່ທ້ອນ”

ວັນທີ 18/8/2021 ຈາກເຟສບຸກ “ແມ່ເຖົ້າບົວຊ້ອຍ ພົມສະຫວັດ” ໄດ້ໂພສວ່າ “ຍ້ອນເປັນລູກຜູ້ທີ່ໜຶ່ງ ແລະຜູ້ທີ່ສອງ ແລະຍ້ອນຄວາມຮັກອັນບໍລິສຸດຕໍ່ລູກ ແມ່ຈິ່ງໃສ່ຊື່ລູກທັງສອງວ່າ: ແກ້ວ ແລະ ຄຳ. ແຕ່ສຸດທ້າຍລູກທັງສອງກໍ່ເປັນຄົນທໍລະຍົດຕໍ່ແມ່ສໍ້ໂກງເອົາມູນ ແລະ ປ່ອຍໃຫ້ແມ່ຕ້ອງກິນເຂົ້າກັບນໍ້າຕາ ແມ່ລ້ຽງລູກດ້ວຍຄວາມຮັກອັນບໍລິສຸດ ລ້ຽງດ້ວຍຄວາມທະນຸທະໜອມທຸກຢ່າງເພື່ອໃຫ້ເຈົ້າເຕີບໃຫຍ່ ເພື່ອຫວັງວ່າຈະໄດ້ເພິ່ງພາອາໄສເບິ່ງແຍງລ້ຽງດູ ໃນຍາມແມ່ແກ່ເຖົ້າ.

ພໍລູກເຕີບໃຫຍ່ ແມ່ບໍ່ຄິດບໍ່ຝັນເລີຍວ່າ ລູກຈະເປັນຄົນທໍລະຍົດ ນອກຈາກບໍ່ລ້ຽງດູເບິ່ງແຍງແມ່ແລ້ວ ຍັງມາສໍ້ໂກງເອົາມູນມັງທີ່ພໍ່ກັບແມ່ຫາມາດ້ວຍເຫື່ອ ແ ຮ ງ ແລະຄວາມຊື່ສັດຕໍ່ພັກຕໍ່ລັດ. ປະຈຸບັນພວກເຈົ້າ; ນາງແກ້ວ ກໍ່ຢູ່ວຽງຈັນເຮັດຖຸລະກິດໃຫຍ່ໂຕ ມີເງີນມີຄຳ ແລະນາງຄຳ ກໍ່ແຕ່ງງານກັບຄົນອາເມລິກາ ແລະຢູ່ອາເມລິກາ ດ້ວຍຄວາມສະໜຸກສຸກສະບາຍ ເປັນຫຍັງພວກເຈົ້າຈິ່ງມາສໍ້ໂກງເອົາສິ່ງສຸດທ້າຍທີ່ແມ່ເຫລືອຢູ່ກໍ່ຄືດິນມູນທີ່ແມ່ກັບພໍ່ສ້າງມາ. ຍ້ອນມັນເປັນຂອງແມ່ເຖົ້າ ແມ່ເຖົ້າຈະສູ້ສຸດຄວາມສາມາດເພື່ອໃຫ້ໄດ້ສິດຄືນມາ. ແມ່ເຖົ້າໄດ້ຮັບໝາຍຮຽກໃຫ້ໄປຟັງຄຳຕັດສິນຢູ່ສານພາກກາງ ໃນວັນທີ 26 ນີ້.

ຂໍຝາກໃຫ້ ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງ ແລະ ສັງຄົມ ຕິ ດ ຕາມນໍາກັນວ່າຜົນມັນຊິອອກມາຈັງໃດ ຈະມີຄວາມເປັນທຳໃຫ້ແມ່ເຖົ້າບໍ? ຫລືຈະຕັດສິນໃຫ້ເຈົ້າຂອງມູນແທ້ໆບໍ່ໄດ້ຫຍັງບໍ? ແມ່ເຖົ້າກະບໍ່ຄິດບໍ່ຝັນມາກ່ອນວ່າຈະມາຂື້ນສານຕອນແກ່ຊາລາ ແລະຕໍ່ສູ້ກັບລູກທີ່ລ້ຽງມາດ້ວຍຄວາມຮັກອັນບໍລິສຸດ. ຈັກແມ່ນເປັນເວນເປັນກຳຫຍັງຂອງແມ່ເຖົ້າ ຫລັງການຕັດສິນແລ້ວແມ່ເຖົ້າຈະອອກມາແຈ້ງໃຫ້ພີ່ນ້ອງ ແລະສັງຄົມຮັບຮູ້ອີກຄັ້ງກ່ຽວກັບຜົນການຕັດສິນ. ແມ່ເຖົ້າກະບໍ່ຢາກປະຈານເລື່ອງພາຍໃນຄອບຄົວຕົນເອງດອກ ແຕ່ແມ່ເຖົ້າບໍ່ມີທາງອອກແທ້ໆ ແລະບໍ່ມີເງີນຈ້າງທະນາຍຄືລູກສາວທັງສອງ ຈຶງໄດ້ແຕ່ອອກມາຂໍ ແ ຮ ງ ຈາກສື່ອອນລາຍຊ່ວຍຕື່ມ ເພື່ອຈະໄປຮອດໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂອງເພື່ອຈະໃຫ້ຄວາມເປັນທຳກັບແມ່ເຖົ້າ.

ວັນທີ 27/8/2021 ຈາກເຟສບຸກ “ແມ່ເຖົ້າບົວຊ້ອຍ ພົມສະຫວັດ” ໄດ້ໂພສວ່າ “ຜົນການໄປຟັງຄຳຕັດສິນຢູ່ສານພາກກາງມື້ວານນີ້ ແມ່ນເຮັດໃຫ້ແມ່ເຖົ້າເຊື່ອແລ້ວວ່າ ເງີນມີອຳນາດກ່ອນຄວາມເປັນຈິງ ດິນທັງສອງຕອນເປັນສິນສົມສ້າງຂອງແມ່ເຖົ້າກັບຜົວ ສ້າງມາດ້ວຍຄວາມຊື່ສັດບໍລິສຸດ ຫາມາດ້ວຍເຮື່ອດ້ວຍ ແ ຮ ງ ຂອງສອງຜົວເມຍ…ແມ່ເຖົ້າບໍ່ໄດ້ຂາຍໃຫ້ໃຜ ແມ່ເຖົ້າບໍ່ໄດ້ມອບໃຫ້ຜູ້ໜຶ່ງຜູ້ດຽວ ເຂົາໂກງແມ່ ແມ່ກໍ່ຍັງບໍ່ເຮ ຕ າ ຍ ເທື່ອ ແຕ່ເປັນຫຍັງແມ່ເຖົ້າຈິ່ງບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມຢຸດຕິທຳເລີຍ ຜົນການຕັດສິນຄັ້ງນີ້ລູກສາວທັງສອງ ນາງແກ້ວ ຊູວົງສາ ແລະນາງແສງຄຳ ຄົງຈະພາກັນສະຫລອງຢ່າງໃຫຍ່ໃນວັນທີ່ແມ່ຜິດຫວັງ ໂ ສ ກ ເ ສົ້ າ ເ ສ ຍ ໃ ຈ ແລະນໍ້າຕາຕົກ.

ແມ່ເຖົ້າຈະອອກມານໍາສະເໜີໃຫ້ພີ່ນ້ອງ ແລະສັງຄົມຮັບຊາບຢ່າງລະອຽດອີກຄັ້ງຫລັງໄດ້ຮັບເອກະສານຜົນການຕັດສິນຢ່າງເປັນທາງການໃນໃວໆນີ້. ຕາມທີ່ຟັງຜົນການຕັດສິນມື້ວານ ເຮັດໃຫ້ແມ່ເຖົ້າທໍ້ ແລະບໍ່ຮູ້ສິສູ້ໄປເພື່ອຫຍັງ ເພາະແມ່ເຖົ້າບໍ່ເຫັນມີຄວາມຢຸດຕິທຳຈັກໜ້ອຍຕໍ່ກັບແມ່ເຖົ້າເລີຍ ທັ້ງທີ່ດິນທັງສອງເປັນສິນສົມສ້າງຂອງແມ່ເຖົ້າ…ແມ່ເຖົ້າຄວນສູ້ຕໍ່ບໍ? ຫລືຢຸດຊໍ່ານີ້? ເພາະແມ່ເຖົ້າບໍ່ມີເງີນຊິທຽວໄປສານ ແລະໄປຈ້າງທະນາຍ ພີ່ນ້ອງ ແລະສັງຄົມ ພໍຈະມີແນວທາງ ແລະທິດຊີ້ນຳແນວໃດໃຫ້ແມ່ເຖົ້າແດ່ນໍ ເພາະປະຈຸບັນແມ່ເຖົ້າ ມື ດ ແ ປ ດ ດ້ າ ນ ແລະບໍ່ຊ່າງຊິໄປທາງໃດຕໍແລ້ວ”