ເກີດແຜ່ນດິນໄຫວຢູ່ແຂວງຫລວງພະບາງ

ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຜ່ນດິນໄຫວແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ລາຍງານ ການເກີດແຜ່ນດິນໄຫວ ໃນວັນທີ 29 ສິງຫາ 2021 ເວລາ 2:06 ໂມງ ໄດ້ພົບສັນຍານການເກີດແຜ່ນດິນໄຫວພາຍໃນປະເທດ ຈໍານວນ 1 ຄັ້ງ ໃນບໍລິເວນ ແຂວງຫລງພະບາງ ມີຈດສູນກາງຢູ່ເສັ້ນຂະໜານທີ 19.9 ອົງສາເໜືອ ແລະ ເສັ້ນແວງທີ 102 ອົງສາຕາເວັນອອກ

ເຊິ່ງມີຄວາມ ແ ຮ ງ ສັ່ນສະເທືອນວັດແທກໄດ້ 2.4 ຣີກເຕີ ມີຄວາມເລິກຈາກໜ້າດິນ ປະມານ 10 ກິໂລແມັດ ຈຸດສູນກາງເກີດແຜ່ນດິນໄຫວ ຢູ່ ບ້ານໂຊກ ເມືອງຈອມເພັດ ແຂວງຫລວງພະບາງ ແມ່ນຫ່າງຈາກເທສະບານ ເມືອງຈອມເພັດ ປະມານ 13 ກິໂລແມັດ. ເຫດແຜ່ນດິນໄຫວ ເບື້ອງຕົ້ນຍັງບໍ່ມີລາຍງານຜົນ ເ ສ ຍ ຫ າ ຍ.