ກໍລະນີທີ 13 ໂ ຄ ວິ ດ (ຊຸມຊົນ) ອາຍຸ 75 ປີ

ຜູ້ເສຍຊີວິດ ໂ ຄ ວິ ດ ກໍລະນີທີ 13 ຂອງ ສປປ ລາວ ( ຊຸມຊົນ ) ເ ພ ດ ຍີງສູງອາຍຸ 75 ປີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ວັນທີ 29/8/2021 ເວລາ 9:02 ນາທີ ໜ່ວຍກູ້ໄພ ສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ຮັບການປະສານງານຈາກ ຄະນະສະເພາະກິດ

ໃນການ ມ້ ຽ ນ ສົ ບ ຜູ້ ເ ສ ຍ ຊີວິດ ກໍລະນີທີ 13 ຂອງ ສປປ ລາວ ເປັນເພດຍີງສູງອາຍຸ ປະຊາຊົນ ບ້ານລັດຕະລັງສີໃຕ້ ນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ຂໍສະແດງຄວາມ ເ ສ ຍ ໃຈນຳຍາດຕິພີ່ນ້ອງຜູ້ ເ ສ ຍ ຊີວິດ ແລະ ຂໍໃຫ້ວີນຍານຜູ້ ເ ສ ຍ ຊີວິດ ໄປສູ່ພົບພູມທີ່ດີ ສາທຸໆໆ ສ່ວນຂໍ້ມູນລະອຽດ ທາງຄະນະສະເພາະກິດຈະລາຍງານມື້ອື່ນ