ນາງສາວຕົກງານເລີຍມາປູກຜັກຂາຍສ້າງລາຍຮັບຫຼາຍກວ່າເກົ່າ

ໃນຍຸກທີ່ເສດຖະກິດບໍ່ດີ ບວກກັບວິກິດການຕ່າງໆທີ່ຖາໂຖມເຂົ້າມາແບບນີ້ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ປະກອບການຫຼາຍກິດຈະການ ອາດຕ້ອງຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ວຍການຫຼຸດຈໍານວນພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ພະແນກທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນລົງ ຫຼື ບາງກິດຈະການອາດເຖິງຂັ້ນປິດຕົວລົງ ແລະ ແນ່ນອນມັນກໍ່ກະທົບທັງນາຍຈ້າງ ແລະ ລູກຈ້າງ. ເວົ້າສະເພາະລູກຈ້າງ ຫຼື ເອີ້ນງ່າຍໆ ມະນຸດເງິນເດືອນ ເມື່ອຕົກວຽກແລ້ວ ກໍ່ມີພຽງບໍ່ເທົ່າໃດຫົນທາງທີ່ຈະສາມາດພາຕົນເອງຢູ່ລອດໄດ້ ເຊິ່ງໜຶ່ງໃນຫົນທາງນັ້ນຄືການກັບບ້ານເກີດ ຫາວຽກປູກຝັງລ້ຽງສັດ, ຫາກິນຕາມທໍາມະຊາດອັນປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໄດ້ຢ່າງມະຫາສານ ດັ່ງຊີວິດຂອງແມ່ຍິງຄົນນີ້ ທີ່ຫຼັງຈາກຕົກວຽກ ກໍຫັນເຊົ່າທີ່ດິນ 100 ຕາລາງວາ ປູກພືດ ເຮັດກະສິກໍາ ແລະ ສິ່ງທີ່ບໍ່ໜ້າເຊື່ອ ສ້າງລາຍຮັບມື້ລະ 3.000 ບາດ(ປະມານ 900.000 ກີບ ໄລ່ເລດເງິນ 300).

ມື້ນີ້ຈະພາມາຟັງ, ມາຮູ້ຈັກເລື່ອງລາວດີໆຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານ(ປະເທດ ໄ ທ) ຊື່ເອື້ອຍເອີຍ ອາຣີ ເພັງສຸດ ອາຍຸ 46 ປີ ເຊິ່ງເປັນໜຶ່ງໜຶ່ງໃນອາດີດມະນຸດອອັບຟິດ, ມະນຸດຫ້ອງແອ, ມະນຸດເງິນເດືອນ ທີ່ ຖື ກ ເລີກຈ້າງຈາກຕໍາແໜ່ງຜູ້ບໍລິຫານລະດັບຜູ້ຊ່ວຍອໍານວຍການຂອງບໍລິສັດແຫ່ງໜຶ່ງ ເຊິ່ງຕອນນັ້ນມີເງິນເດືອນປະຈໍາເຖິງ ຫຼັກແສນບາດ ແຕ່ກໍ່ຕ້ອງ ຖື ກ ເລີກຈ້າງຍ້ອນໄດ້ຮັບຜົນ ກ ະ ທົ ບ ຈາກສະພາບເສດຖະກິດຂອງບໍລິສັດດິ່ງລົງຕໍ່າຫຼາຍ. ຫຼັງຈາກອອກວຽກ ຖື ກ ເລີກຈ້າງ ບໍ່ຮູ້ເລີຍວ່າຈະເລີ່ມຕົ້ນອາຊີບອິດສະລະໃນແບບຂອງຕົນເອງແນວໃດດີແຕ່ຍ້ອນມີຝີມືໃນການເຮັດອາຫານ ຈຶ່ງຕັ້ງໃຈຈະເຮັດຂອງກິນສຸກຂາຍຕາມຫ້ອງການຕ່າງໆ ແຕ່ໃນຈັງຫວະນັ້ນກໍ່ມີລຸ້ນນ້ອງຄົນໜຶ່ງທີ່ມັກໃນການເຮັດກະສິກໍາມາແນະນໍາໃຫ້ເຮັດຟາມເຫັດຈຶ່ງເລີ່ມຫາຂໍ້ມູນໂດຍເລີ່ມຕົ້ນຈາກສູນ ເນື່ອງຈາກບໍ່ມີຄວາມຮູ້ດ້ານການເຮັດກະສິກໍາເລີຍ.

ເມື່ອໄດ້ຄວາມຮູ້ພໍຕົວ ແລະ ເຮັດຟາມເຮັດໄດ້ແລ້ວ ກໍ່ມີໂອກາດໄປເຫັນທີ່ດິນທີ່ປະກາດໃຫ້ເຊົ່າຈໍານວນ 100 ຕາລາງວາ ຈຶ່ງຕັດສິນໃຈເຊົ່າກັບບາດ. ຫຼັງຈາກເຊົ່າດິນແລ້ວກໍ່ເລີ່ມລົງມືຕັ້ງແຕ່ປັບໜ້າດິນ, ເຮັດທຸກຢ່າງເລີ່ມໃໝ່ໝົດ ແລະ ນໍາພືດຜັກຊະນິດຕ່າງໆມາລົງປູກຈົນກາຍເປັນຟາມນ້ອຍໆຊື່ ເຮເດ ຟາມທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການດູແລຂອງເອື້ອຍເອີຍ ທີ່ສາມາດສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ເນື່ອງຈາກປູກພືດຜັກຫຼາຍຊະນິດ ທີ່ມັນໃຫຍ່, ເຕີບໂຕ ມີອາຍຸພຽງພໍໃນການຈໍາໜ່າຍ ແ ຕ ກ ຕ່າງກັນ ແຕ່ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວ ການປູກພືດຜັກຂາຍຂອງຕົນເອງສາມາດສ້າງລາຍໄດ້ 3.000 ບາດຕໍມື້. ພ້ອມນີ້ເອື້ອຍເອີຍຍັງຝາກຂໍ້ຄິດຖິ້ມທ້າຍໃຫ້ແກ່ມະນຸດເງິນເດືອນວ່າ ຕ້ອງມີສະຕິຢູ່ກັບຕົນເອງຕະຫຼອດ, ສິ່ງໃດທີ່ຜ່ານມາແລ້ວກໍ່ໃຫ້ມັນຜ່ານໄປ ແລະ ຈົງເຊື່ອໝັ້ນຕົນເອງວ່າຈະຢູ່ໄດ້.