ເ ສ ຍ ຊິວິດໃໝ່ 1 ຄົນ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໃນຊົມຊຸນ 535 ຄົນ

ຈາກການຖະແຫຼ່ງຂ່າວ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ຂອງຄະນະສະເພາະ ກິ ດ ປະຈຳວັນທີ່ 29 ກັນຍາ​ ​ 2021 ພົບວ່າມີ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໂ ຄ ວິິ ດ ເພີ່ມໃໝ່ 547 ຄົນ​ ຊົມຊຸນ 535 ຄົນ​ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ສະສົມ 23,488 ຄົນ​ ເ ສ ຍ ​ຊີວິດ​ໃໝ່​ 1 ຄົນ​ ລາຍລະ ອ ຽ ດ ແຕ່ລະແຂວງ ລຸ່ມນີ້:

+ ນະຄອນຫຼວງ​ 174 ຄົນ (ນຳເຂົ້າ 2 ຊຸມຊົນ​ 173 ຄົນ​​​)

+ ບໍ່ແກ້ວ 11 ຄົນ (ຊຸມຊົນ)

+ ຫຼວງພະບາງ 49 ຄົນ (ຊຸມຊົນ​​)

+ ແຂວງວຽງຈັນ​ 19 ຄົນ (ຊຸມຊົນ)

+ ຊຽງຂວາງ 1 ຄົນ (ຊຸມຊົນ)

+ ບໍລິຄໍາໄຊ 6 ຄົນ (ຊຸມຊົນ)

+ ໄຊສົມບູນ 4 ຄົນ (ຊຸມຊົນ)

+ ຄຳມ່ວນ 141 ຄົນ (ຊຸມຊົນ​)

+ ສາລະວັນ​ 18 ຄົນ​(ນໍາເຂົ້າ 3 ຊຸມຊົນ​ 15 ຄົນ)

+ ສະຫວັນ​ນະເຂດ​ 53 ຄົນ​(ນໍາເຂົ້າ 3 ຊຸມຊົນ​ 50 ຄົນ​)

+ ຈຳປາສັກ​ 66 ຄົນ​(ນຳເຂົ້າ 5 ຊຸມຊົນ 61 ຄົນ​)

+ ເຊກອງ 2 ຄົນ (ຊຸມຊົນ)

+ ອັດຕະປື 2 ຄົນ (ຊຸມຊົນ)

ເ ສ ຍ ຊິວິດໃໝ່ 1 ຄົນ ເ ສ ຍ ​ຊີວິດ​ສະສົມ​ 17 ຄົນ​

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຂໍໃຫ້ ພີ່ ນ້ ອ ງ ຊ າ ວ ລ າ ວ ທຸກຄົນຈົງມີ ສ ະ ຕິ ລ ະ ວັ ງ ຕົ ວ ແລະ​ ມີ ມ າ ດ ຕ ະ ການ ປ້ ອ ງ ກັ ນ ໂ ຄ ວິ ດ 1 9​ ໃຫ້ ເ ຂັ້ ມ ງ ວ ດ