ຈັດງານ ວັ ນ ເ ກີ ດ ຊອດແຈ້ງຫຼ້າສຸດ ຖື ກ ຈັ ບ ໄປແລ້ວ

ຕັ້ງ ວົ ງ ຊຸ ມ ແ ຊ ວ ຈັດງານ ວັ ນ ເ ກີ ດ ເວລາປະມານ 20:30 ໂມງ ວັນທີ່ 28/9/2021 ຢູ່ຫ້ອງ ແ ຖ ວ ເຂດ ບ້ານດົງນາທອງ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກິນມາແຕ່ຕອນ ສ ວ າ ຍ ມື້ວານນີ້ ກິນຊອດ ແ ຈ້ ງ ຫຼ້າສຸດ ຖື ກ ຕ ຳ ຫຼ ວ ດ ຈັ ບ ໄປແລ້ວ