ລັດຖະບານ ໄ ທ ຊ່ວຍເຫລືອອຸປະກອນການແພດ ໂຮງໝໍເມືອງໂພນໂຮງ ມູນຄ່າ 1,643,224,100 ກີບ

ວັນທີ 27 ກັນຍາ 2021 ທີ່ຂົວ ມິ ດ ຕ ະ ພາບແຫ່ງທີ1 ນະຄອນ ຫ ລ ວ ງ ວຽງຈັນ​ ລັດຖະບານ ໄ ທ ໂດຍກົມຄວາມຮ່ວມມືລະ ຫ ວ່ າ ງ ປະເທດ ກະຊວງການ ຕ່ າ ງ ປະເທດ ໄດ້ສົ່ງມອບ ເ ຄື່ ອ ງ ໃຊ້ທາງການແພດ ຈຳນວນ 9 ລາຍການ ແລະ ອຸປະກອນການແພດ ຈຳນວນ 47 ລາຍການ ມູນຄ່າ 4,694,926 ບາດ (ປະມານ 1,643,224,100 ກີບ).

ແກ່ ໂຮງຫມໍເມືອງ ໂ ພ ນ ໂຮງ ແຂວງວຽງຈັນ ສປປ ລ າ ວ ໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນຫນຶ່ງໃນ ກິ ດ ຈ ະ ກ ຳ ສະຫຼອງຄົບຮອບ 70 ປີ ແຫ່ງການສ້າງຕັ້ງ ສາຍພົວພັນທາງການ ທູ ດ ລາວ-ໄທ ໂດຍມີ ປອ.ດຣ. ບຸນສະຖຽນ ພິມມະແສນ ຫົວຫນ້າພະ ແ ນ ກ ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຕ່າງປະເທດ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ສປປ ລາວ ເປັນຜູ້ກ່າວ ຮັ ບ.