ພົບ ໂ ຄ ວິ ດ ສາຍ ພັ ນ ໃໝ່ໂອມີຄຣອນກະຈາຍ ເ ຊື້ ອ ໄດ້ໄວເຖິງ 500%

ພົບ ໂ ຄ ວິ ດ ກາຍ ພັ ນ ໃໝ່ ຊື່ເອີ້ນທົ່ວໄປວ່າ Omicron ກະຈາຍ ເ ຊື້ ອ ໄດ້ໄວກວ່າສາຍ ພັ ນ ອື່ນ ເຖິງ 500% ດຣ ພອນປະເສດ ໄຊຍະມຸງຄຸນ ຮອງຫົວໜ້າກົມຄວບຄຸມ ພ ະ ຍາດ ຕິ ດ ຕໍ່, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ກ່າວໃນພິທີຖະແຫຼງຂ່າວວັນທີ 24 ພ ະ ຈິກ 2021 ວ່າ:

ໃນມື້ຜ່ານມາ ຄະນະສະເພາະກິດໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຊາບວ່າປະຈຸບັນ ອົງການອະນາໄມໂລກ ໄດ້ລາຍງານວ່າພົບ ເ ຊື້ ອ ໂ ຄ ວິ ດ ກາຍ ພັ ນ ຊະນິດໃໝ່ໃນປະເທດອາຟຣິກກາໃຕ້ ທີ່ມີຊື່ວິທະຍາສາດ B1.1.529 ຫຼື ມີຊື່ເອີ້ນທົ່ວໄປວ່າ Omicron (ໂອມີຄຣອນ).

ນີ້ເປັນສາຍ ພັ ນ ທີ 5 ທີ່ອົງການອະນາໄມໂລກ ປະກາດຍົກລະດັບໃຫ້ເປັນເຊື້ອໄວ ຣັ ດ ທີ່ໜ້າກັງວົນ, ເ ຊື້ ອ ສາຍພັນນີ້ ໄດ້ ຖື ກ ລາຍງານ ໃນວັນທີ 24 ພ ະ ຈິກ 2021 ໝາຍວ່າ ພາຍຫຼັງ 6 ເດືອນ ທີ່ໄດ້ຄົ້ນພົບສາຍ ພັ ນ ເດວຕາ ທີ່ເປັນໜື່ງໃນ 5 ເຊື້ອໄວ ຣັ ດ ທີ່ໜ້າກັງວົນ. ມາເຖິງ ມື້ ນີ້ ມີລາຍງານ ຄົ ນ ທີ່ ຕິ ດ ເຊື້ອຊະນິດນີ້ທັງໝົດ ມີ 84 ຄົ ນ, ໃນນັ້ນ 2 ຄົ ນ ຖື ກ ຄົ້ນພົບທີ່ ຮົງກົງ ຈາກ ຜູ້ ເດີນທາງມາຈາກປະເທດອາຟຣິກກາໃຕ້.

ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ ຜູ້ ຕິ ດ ເຊື້ອບໍ່ໄດ້ ສັ ກ ວັກຊິນ. ນັກວິທະຍາສາດທົ່ວໂລກ ແລະ ອົງການອະນາໄມໂລກ ໄດ້ຍົກລະດັບໃຫ້ເຊື້ອໄວ ຣັ ດ ໂ ຄ ວິ ດ ກາຍ ພັ ນ ໂອມີຄຣອນ ນີ້ເປັນສາຍ ພັ ນ ທີ່ໜ້າກັງວົນ, ເນື່ອງຈາກວ່າ: 1) ເຊື້ອໄວ ຣັ ດ ມີການປ່ຽນແປງຮູບຮ່າງ ໂດຍສະເພາະສວ່ນໜາມທີ່ຍື່ນອອກມາ ເພີ່ມຂື້ນເປັນ 32 ຈຸດ ທຽບໃສ່ສາຍ ພັ ນ ເດວຕາ ທີ່ເພີ່ມພຽງ 9 ຈຸດ ເທົ່ານັ້ນ;

ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ໜາມແຫຼມຂອງເຊື້ອ ສາມາດໂຈມ ຕີ ຮ່າງກາຍເຮົາໄດ້ດີ ແລະ ໄວກວ່າເກົ່າ; 2) ເຊື້ອໄວຣັດກາຍ ພັ ນ ໃໝ່ນີ້ ສາມາດແຜ່ກະຈາຍເຊື້ອໄດ້ໄວກວ່າສາຍ ພັ ນ ອື່ນ ເຖິງ 500% ແລະ 3) ສິ່ງທີ່ໜ້າກັງວົນທີ່ສຸດຄື ລະບົບ ພູ ມ ຄຸ້ມກັນຂອງຮ່າງກາຍ ທີ່ ຖື ກ ສ້າງຂື້ນຫຼັງຈາກ ສັ ກ ວັກຊິນ ຈະໂຈມ ຕີ ມັນໄດ້ຍາກຂື້ນ.

ການພົບໄວຣັດກາຍ ພັ ນ ໃໝ່ ໂອມີຄຣອນ ນີ້, ສົ່ງສັນຍານໃຫ້ຫຼາຍປະເທດຮີບຮ້ອນທົບທວນມາດ ຕ ະ ການຂອງປະເທດຕົນເອງ. ສິ່ງທີ່ຫຼາຍປະເທດປະຕິບັດຮີບດ່ວນຄືການເກືອດ ຫ້ າ ມ ບໍ່ໃຫ້ປະຊາ ຊົ ນ ຂອງຕົນເດີນທາງໄປປະເທດອາຟຣິກກາໃຕ້ ແລະ ບໍ່ອະ ນຸ ຍາດໃຫ້ໃຜກໍ່ຕາມ ທີ່ເດີນທາງຈາກປະເທດ ຕິ ດ ເຊື້ອນີ້ເຂົ້າປະເທດ.