ຊາຍຂາຍ ຊີ້ ນ ເພີ່ມຍອດຂາຍດ້ວຍການໃສ່ ຊຸ ດ ບີກີນີ່

ເດືອນທັນວາ2021ທີ່ພາກ ອີ ສານຂອງໄທ ມີຊາຍ ຄົ ນ ໜື່ງເພີ່ມຍອດຂາຍດ້ວຍການໃສ່ ຊຸ ດ ບີກີນີ່ບອກເລີຍວ່າຄວນໃຊ້ວິຈະລະນະ ຍ າ ນ ໃນການຮັບຊົມ