ລຸງຄົນນີ້ ຂົ່ ມ ຂື ນ ແບ້ຈົນເສຍຊີວິດ

ຊາຍ ຫື່ ນ ຂົ່ ມ ຂື່ ນ ແບ້ຈົນ ຕ າ ຍ ຜູ້ຊາຍມາເລເຊຍອາຍຸ 60 ປີ, ຖື ກ ກ່າວຫາວ່າ “ມີ ເ ພ ດ ສໍ າ ພັ ນ ຜິ ດ ທໍາມະຊາດ”, ເປັນການກະທໍາ ຜິ ດ ຕາມ ມ າ ດ ຕາ 377 ຂອງລະຫັດອາຍາຂອງມາເລເຊຍ..ໃນກໍລະນີນີ້, ລຸງໄດ້ ຂົ່ ມ ຂື ນ ແບ້ເຖິງ ຕ າຍ . ​ເປັນ​ກໍລະນີ​ທີ່​ໜ້າ ​ຕົ ກ ​ໃຈ​ທີ່​ໄດ້​ດຶງ​ ດູ ດ​ ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ຂອງ​ຊາວ​ມາ​ເລ​ເຊຍ​ ເປັນ​ ຈຳ ນວນ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ.ລາຍ​ງານ​ຂ່າວ​ກ່າວ​ວ່າ ລຸງແຊອາຣີ, ຜູ້ທີ່ຍອມຮັບວ່າໄດ້ຮັບການກະຕຸ້ນທາງ ເ ພ ດ ແລະ “ບໍ່ສາມາດຫຼີກລ່ຽງໄດ້” ການລ່ວງ ລ ະ ເ ມີ ດ. ແບ້ ແ ມ່ ຢູ່ໃນສວນຫລັງບ້ານຂອງເພື່ອນບ້ານ. ​ທີ່​ ເມືອງ​ ກ ຳ ​ແພງ​ຊຸງ​ກາຍ​ບູ​ຢາ, ​ເມືອງ​ຣາວັນ​ໃນ​ລັດ​ເຊ​ລັງ​ງໍ ​ຂອງ​ມາ​ເລ​ເຊຍ..ເພື່ອນບ້ານທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງແບ້ເປີດເຜີຍວ່າ ​ໃນ​ເວລາ​ເກີດ​ເຫດ, ນາງ​ໄດ້​ຍິນ​ສຽງ​ແບ້​ທີ່​ແປກ​ ປ ະ ຫຼາດ. ສະນັ້ນຍ່າງອອກຈາກເຮືອນ ໄປເບິ່ງແບ້ຢູ່ຫຼັງເຮືອນ ແລະພົບເຫັນ ລຸງແຊອາຣີ ຂົ່ ມ ຂື ນ ແບ້ແມ່. ກ່ອນທີ່ ລຸງແຊອາຣີ ຈະ ຕົ ກ ໃຈແລະແລ່ນຫນີ. ແບ້ໄດ້ ຕ າ ຍ ແລ້ວ.