ໂຄວິດ-ໂອໄມຄຣອນລະບາດສູງຂື້ນໃນຫຼາຍປະເທດຢູໂຣບ

ສະພາບການລະບາດ ໂ ຄ ວິ ດ ຢູ່ທົ່ວໂລກແມ່ນຍັງມີທ່າອ່ຽງສູງຂື້ນໃນຫຼາຍ ປ ະ ເທດໃນທະວີບອາເມລິກາ ແລະຢູໂຣບ ເນື່ອງຈາກສາຍ ພັ ນ ໂອໄມຄຣອນ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານຫຼາຍ ປ ະ ເທດ ອອກມາ ປ ະ ກາດບາງມາດ ຕ ະ ການທີ່ເຂັ້ມງວດຄືນ ເພື່ອສະກັດກັ້ນການລະບາດໃນຄັ້ງນີ້, ເຊື້ອ omicron ສາມາດແຜ່ເຊື້ອ2-3ເທົ່າ ໄວກ່ວາສາຍ ພັ ນ ແດລຕ້າ,ເພາະເຫັນໄດ້ວ່າໂອໄມຄຣອນ ມາຮອດ ປ ະ ຈຸບັນສາມາດພົບເຫັນໃນຫຼາຍ ປ ະ ເທດທົ່ວໂລກ ແລະ ໃນເຂດທີ່ມີການລະບາດສາຍ ພັ ນ ດັ່ງກ່າວແມ່ນ ກ ຳ ລັງຈະທົດແທນສາຍ ພັ ນ ກ່ອນໜ້າທີ່ດ້ວຍຄຸນລັກສະນະພິເສດ ຂອງເຊື້ອທີ່ສາມາດເຂົ້າຫາຮ່າງກາຍໄດ້ໄວ ແລະ ສາມາດແຜ່ເຊື້ອໄດ້ໄວກ່ວາຫຼາຍເທົ້າເມື່ອເຂົ້າໃນຈຸລັງ. ມີຂໍ້ມູນພົບເຫັນວ່າ omicron ສາທາດເພີ້ມທະວີຄູນເປັນ2 ເທົ່າ ທຸກໆ2-4 ວັນ ຊຶ່ງສັ້ນກ່ວາສາຍ ພັ ນ ແດລຕ້າ.ດັ່ງນັ້ນ, ການສຶກສາທີ່ ປ ະ ເທດອັງກິດຍັງພົບໃຫ້ເຫັນວ່າ omicron ແຜ່ໃນຄົວເຮືອນສູງເຖີງ 3.2 ເທົ່າ ເມື່ອສົມທຽບກັບສາຍ ພັ ນ ແດລຕ້າ ແລະ ຍັງ ຄ າ ດ ຄະເນວ່າອັດຕາການ ຕິ ດ ເຊື້ອຄືນໃໝ່ກັບ ໂອໄມຄຣອນ ອາດຈະສູງເຖີງ 5 ເທົ່າ ເມື່ອສົມທຽບກັບສາຍ ພັ ນ ອື່ນໆ. ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນດ້ວຍວັກຊິນນັ້ນນັກວິທະຍາສາດຍັງໄດ້ພົບເຫັນວ່າຖ້າຄົນເຮົາໄດ້ຮັບວັກຊິນຄົບແມ່ນຍັງສາມາດມີພູມປ້ອງກັນຕ້ານຕໍ່ສາຍ ພັ ນ ດັ່ງກ່າວ ແລະ ສ ຳ ຄັນທີ່ສຸດແມ່ນ ເຂັມກະຕຸ້ນຫຍີ່ງຈະເພີ້ມອັດຕາການປ້ອງກັນສູງຂື້ນຕື່ມ. ໃນວັນທີ 28 ທັນວາ 2021 ປ ະ ເທດຝຣັ່ງ ພົບການ ຕິ ດ ເຊື້ອ ໂ ຄ ວິ ດ ສູງສຸດ ໃນປະເທດ ຕໍ່ມື້ ໂດຍ ຕິ ດ ເຊື້ອ ຫຼາຍກ່ວາ 170.000 ຄົນ.