ສາວຄົນນີ້ຂັບລົດຢູ່ອາເມກາລາຍໄດ້ຫຼັກລ້ານບາດຕໍ່ເດືອນ

ເປັນອີກເລື່ອງທີ່ໜ້າສົນ ໃຈ ແລະ ຖືກກ່າວເຖິງຫຼາຍ ເລື່ອງລາວຂອງສາວໄທ ໄວ 25 ປີ ເຮັດອາຊີບຂັບລົດ 10 ລໍ້ ສົ່ງເຄື່ອງທົ່ວ ອາເມລິກາ ເຊິ່ງລາຍໄດ້ມະຫຶມາສຸດໆ ສາວຄົນນີ້ຊື່ ປິ່ມ ສຸພາວະດີ ນາມຊາຣີ ສາວຮ້ອຍເອັດ ທີ່ຊີວິດພຣິກໃຫ້ເຂົາເປັນສາວແກຣ່ງ ແລະ ເກັ່ງແຫ່ງປີ ຈາກເດັກທີ່ເລີ່ມຈາກສູນ ຈົນມື້ນີ້ຫາລາຍໄດ້ເກືອບ 1 ລ້ານບາດຕໍ່ເດືອນ ແລະເປັນລູກທີ່ໜ້າຮັກຂອງພໍ່ແມ່ ແລະ ຄອບຄົວ ປິມ ເກີດໃນຄອບຄົວທີ່ຂັບລົດຂົນສົ່ງ ພໍ່ ແລະ ແມ່ ຕ້ອງຂັບລົດສົ່ງເຄື່ອງ ແຕ່ຕ້ອງອອກຕ່າງຈັງຫວັດເປັນ ປ ະ ຈຳ ເຮັດໃຫ້ນາງເຕີບໂຕມາ ແມ່ຕູ້ ພໍ່ຕູ້ ໂອກາດຽວທີ່ຈະໄດ້ຢູ່ກັບພໍ່ແມ່ຄືຕອນປິດເທີມ ໃຊ້ເວລານັ້ນນັ່ງລົດບັນທຸກ ເປັນ ປ ະ ສົບການ ແລະ ຊຶມຊັບ ການຂັບລົດບັນທຸກມາແຕ່ນ້ອຍໆ ປິມຄືເດັກຕ່າງຈັ່ງຫວັດທົ່ວໄປ ຮຽນຈົບພຽງ ມ 6ເພາະຮຽນບໍ່ເກັ່ງ ບໍ່ມີໃຜ ຄ າ ດ ຄິດວ່າ ໃຫຍ່ມາເຂົາຈະ ປ ະ ສົບຜົນ ສ ຳ ເລັດ ຫາເງິນໄດ້ຫຼາຍ ມະຫາສານ ລ້ຽງພໍ່ລ້ຽງແມ່ ຈາກ ປ ະ ສົບ ແລະ ຄວາມຕັ້ງໃຈ ສານຕໍ່ ອາຊີບຂອງພໍ່ແມ່ ເລີ່ມຈາກ ຈົບພຽງ ມ 6 ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຈະເຮັດຫຍັງບໍ່ໄດ້ ເຂົາເລືອກເຮັດຕາມຄວາມ ເລີຍໄປເຮັດວຽກຢູ່ ປ ະ ເທດອາເມລິກາ. ໄປເຮັດວຽກໃນຮ້ານອາຫານ ແລ້ວກໍພົບວ່າມັນບໍ່ແມ່ນທາງ ເລີຍປ່ຽນມາຮຽນເລື່ອງການຂົນສົ່ງຢ່າງຈິງຈັງແລະ ເສັງຜ່ານການຂັບລົດຂົນສົ່ງ ແລະ ເລືອກເຮັດອາຊີບຂົນສົ່ງມາເລີຍ ທີ່ໄດ້ເງິນເດືອນເກືອບ 1 ລ້ານບາດຕໍ່ເດືອນ ຄູນເປັນເງິນລາວເອົາເດີ້ທໍ່ໃດ ດີໃຈນຳ ບໍ່ວ່າເຮົາຈະຮຽນຈົບຫຍັງມາ ສູງຫຼື ບໍ່ສູງ ມັນກໍຂຶ້ນຢູ່ກັບໂຕເຮົານິລະວ່າຈະເລືອກເຮັດວຽກຖືກກັບເຮົາບໍ່ ຕັ້ງໃຈບໍ່ແບບເລື່ອງລາວຂອງ ປິມນີ້ ເປັນແບບຢ່າງ ແລະ ກ ຳ ລັງໃຈໃຫ້ທຸກຄົນເດີ້