ຫຼາຍຮ້ານກຽມສະຫຼອງປີໃໝ່ດ້ວຍເຫຼົ້າເບຍແຕ່ທາງການແຈ້ງການຫ້າມຂາຍເຫຼົ້າເບຍແລ້ວ

ຈາກທ່ານຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກຊື່ Souliyo Vongdala ໄດ້ໂພສໃນວັນທີ 28/12/2021 ວ່າ: ມື້ ນີ້ ຂໍ ປ ະ ກອບຄວາມເຫັນແບບຕົງໄປຕົງມາ ໃນມູມຜູ້ ປ ະ ກອບການໃນແຈ້ງການນີ້ ຂ້ອຍເຫັນແຕ່ການທໍາ ຮ້ າ ຍ ຜູ້ ປ ະ ກອບການ ເຊິ່ງຖືກແບບນີ້ມາຫລາຍຮອບ ເປັນເວລາ 2 ປີ, ພ້ອມນັ້ນຍັງເປັນການສວຍໂອກາດຂອງຄົນບາງກຸ່ມ. ຄິດເບິ່ງທຸລະກິດຮ້ານອາຫານ 1 ອາທິດມີ 7 ມື້,ມື້ທີ່ຂາຍດີສຸດແມ່ນ 2-3 ມື້ຕໍ່ອາທິດ ແລະຊ່ວງເວລາທີ່ຂາຍດີສຸດແມ່ນບໍ່ມີເທົ່າໃດຄັ້ງຕໍ່ປີ ນັ້ນກໍ່ຄືຊ່ວງເທດສະການ. ແຈ້ງການນີ້ອອກທີ 27 ທັນວາ ເຊິ່ງຂ້ອຍເຊື່ອວ່າຮ້ານອາຫານຕ່າງໆແມ່ນໄດ້ມີການກຽມການແຕ່ຕົ້ນເດືອນທັນວາແລ້ວ ແລະ ກໍ່ມາພົບແຈ້ງການແບບນີ້ 2-3 ມື້ ກ່ອນທີ່ຈະຮອດເທດສະການ ຖາມແທ້ ຖ້າຢາກ ຫ້ າ ມ ນະ ຫ້ າ ມ ແຕ່ຕົ້ນເດືອນພຸ້ນກໍ່ໄດ້ ເພື່ອທີ່ທາງຮ້ານເຂົາຈະໄດ້ປິດ ບໍ່ຈ້າງຄົນ ບໍ່ກຽມເຄື່ອງໄວ້ຂາຍ ລະກະແລ້ວ,ເພາະວ່າທ່ານກໍ່ຫນ້າຈະຮູ້ດີວ່າວ່າ ວັນທີ 31 ເດືອນທັນວາ ຈັງໃດມັນກະຕ້ອງມາຮອດ ຮ້ານອາຫານຜູ້ ປ ະ ກອບການ ເຂົາເຈົ້າເປັນສ່ວນນຶ່ງໃນການ ປ ະ ກອບສ່ວນເຂົ້າເສດຖະກິດ ຖ້າຂາດທຶນ ເຂົາຕ້ອງຈົກເງິນຕົນເອງ ຢືມເງິນມາໃຊ້ຈ່າຍ ຖ້າ ກໍ າ ໄລ ເຂົາກໍ່ຈ່າຍອາກອນເຂົ້າໃຫ້ພວກທ່ານ ສໍ້າບໍ່ໜໍາ ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມກໍ່ຕ້ອງເກັບໃຫ້ພວກທ່ານ ເພື່ອເອົາໄປບໍລິຫານບ້ານເມືອງ.