ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຍິ ງ ປື ນ ຂື້ນຟ້າ

ເຫດການຄົນຈີນ ປ ະ ທ້ວງເງີນເດືອນ ນຳບໍລິ ສັ ດ ບໍ່ແຮ່(ບໍ່ເກືອ) ບ້ານດົງໃຕ້ ເມືອງທ່າແຂກ ແຂວງຄຳມ່ວນ ເຫດເກິດມື້ເຊົ້ານີ້ ວັນທີ 30/1/2022 ເຫດການມີເຈົ້າໜ້າທີ່ ຍິ ງ ປື ນ ຂື້ນຟ້າເພື່ອຂູ່ຄົນ ປ ະ ທ້ວງ, ຖ້າມີລາຍລະອຽດຈະລາຍງານເພີ່ມເຕີມ