ອາຍຸ3-11ປີນັ້ນ​ຍັງ​ບໍ່​ມີ​ການ​ສັກ​ເທື່ອ

ແຈ້ງຂ່າວ ຄະນະສະເພາະກິດແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: “ກະ​ຊວງ​ສາ​ທາ​ລະນະສຸກ ຍັງ​ເນັ້ນ​ການ ສັ ກ ວັກຊິນໃຫ້ ກຸ່ມອາຍຸ 12 ປີ​ຂື້ນ​ໄປ ແລະ ກ ຳ ​ລັງ​ປຶກ​ສາ​ກັນ​ຈະ​ເລີ່ມ​ ສັ ກ ​ໃຫ້ ກຸ່ມ 6 ຫາ 11 ປີ​ ຄ າ ດ ​ວ່າ​ຕົ້ນ​ໄຕ​ມາດ 2, ສະ​ນັ້ນ ໃຫ້​ແຈ້ງ​ອອກ​ໄປ​ວ່າ ກຸ່ມ 3-11 ປີ ນັ້ນ​ຍັງ​ບໍ່​ມີ​ການ​ ສັ ກ​ ເທື່ອ” ຂ່າວກ່ອນໜ້ານີ້ ຈາກການລາຍງານ ຂອງຄະນະສະເພາະກິດ ມາຮອດມື້ນີ້ (30/1/2022) ທົ່ວ ປ ະ ເທດ ສັ ກ ວັກຊີນສະສົມທັງໝົດ: ເຂັມ1 ໄດ້ 4.731.458 (ອັດຕາປົກຄຸມ 64,48 %) ແລະ ທຸກເຂັມທີ່ແນະນໍາ 4.065.051 (ອັດຕາປົກຄຸມ 55,40 %) ແຕ່ ກໍ່ຍັງມີ 6 ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ຈໍາ ນວນໜຶ່ງທີ່ຍັງອັດຕາການ ສັ ກ ຢາຕໍ່າ.

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກໄດ້ມີການລິເລີມຂະຫຍາຍການ ສັ ກ ວັກຊິນໃນກຸ່ມ ແຕ່ 3 ຫາ 11 ປີ ຢູ່ທີ່ ເມືອງຍອດອູ ແລະ 5-11 ປີ ທີ່ ເມືອງບຸນເໜືອ ແລະ ບຸນໃຕ້ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ໃນ ຈໍາ ນວນ 13 ພັ ນ ກວ່າຄົນ ແລະ ປ ະ ຈຸບັນນີ້ ກໍ າ ລັງເລີມເຂັ້ມທີ2 ດັ່ງນັ້ນ ຄະນະສະເພາະກິດ ກໍ່ຄືກະຊວງສາທາລະນະສຸກໄດ້ຮັບຟັງລາຍງານ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ອໍານາດປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນໂດຍສະເພາະໃນ 6ແຂວງ ທີ່ອັດຕາການ ສັ ກ ວັກຊິນຍັງຕໍ່າກວ່າ 50 ເປີເຊັນນັ້ນ ໃຫ້ຊີ້ນໍາຂະບວນການ ສັ ກ ວັກຊິນຢ່າງໃກ້ຊິດ ເຊັນການມີສ່ວນ ຮ່ ວ ມ ຂອງທຸກຂະແໜງການ

ກໍ່ຄືທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມໃນຂະບວນ ຕ ະ ລຸມບອນ ສັ ກ ວັກຊິນເພື່ອເລັ່ງລັດໃຫ້ ປ ະ ຊາຊົນໄດ້ຮັບການ ສັ ກ ວັກຊິນໃຫ້ຄົບ. ນອກຈາກນີ້ຄະນະສະເພາະກິດໄດ້ສະເໜີໃຫ້ຄະນະ ກໍ າ ມະການດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບວັກຊິນແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ຖອດຖອນບົດຮຽນຂອງການ ສັ ກ ວັກຊິນໃນກຸ່ມ 3-11 ປີໃນ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ເພື່ອວາງແຜນຂະຫຍາຍການ ສັ ກ ວັກຊິນໃນກຸ່ມດັ່ງກ່າວຢູ່ໃນແຂວງອື່ນໆໃຫ້ໄວ ແລະ ຮັບ ປ ະ ກັນຄວາມປອດ ໄ ພ ແລະພ້ອມກັນນັ້ນແມ່ນເພື່ອຮອງຮັບການຮຽນແບບເຊິງໜ້າ ໃນທົ່ວ ປ ະ ເທດ.