ລູກສຳພະເວສີ

ມັນຮັກແຟນມັນຫຼາຍ ມັນເຫັນແຟນດີກວ່າແມ່ ມັນຟັງຄວາມແຟນມັນ ແລ້ວມາ ທຳ ຮ້ າ ຍ ແມ່ ມັນຊົ່ວຫຼາຍ ສຸດທ້າຍມັນກໍ່ກາຍມາເປັນສຳພະເວສີ ບົດເພງອຸທາຫອນສອນໄຈກ່ອນທຸກຢ່າງຈະສາຍເກີນແກ້