ຫນຸ່ມຫລໍ່ 400 ລ້ານກີບແຈກພອດແຕກ

ວັນທີ 29/7/2021 ທີ່ສປປລາວ ແຈກພອດແຕກຫນຸ່ມຫລໍ່ ປິດສະຫນາຈັດໄປເບົາໆ ແ ຕ ກ ອີກ 400 ລ້ານກີບ “ວ່າແຕ່ວ່າເຈົ້າຈື່ຂ້ອຍໄດ້ບໍ່ ມື້ນັ້ນນາ”

Facebook Comments Box

Similar Posts