ລົດໃຫຍ່ 10 ລໍ້ ຢ ຽ ບ ລົດຈັກ

ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວັນທີ 30/8/2021 ຫນ່ວຍກູ້ໄພ ໜ່ວຍກູ້ໄພມູນນິທິຊ່ວຍເຫຼືອຄົນທຸກຍາກແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບລາຍງານວ່າ ມີລົດໃຫຍ່ 10 ລໍ້ ຢ ຽ ບ ລົດຈັກ. ທັງໜ່ວຍກູ້ໄພມູນນິທິຊ່ວຍເຫຼືອຄົນທຸກຍາກແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈື່ງໄດ້ໄດ້ໄປເບີ່ງ.

ຫລັງໄປຮອດແມ່ນ ເຫັນມີຄວາມຈິງເຊີ່ງ : ອຸ ປ ະ ຕິ ເ ຫ ດ ລົດໃຫຍ່ 10 ລໍ້ ຢ ຽ ບ ລົດຈັກ ເ ສ ຍ ຊີວິດ 1 ລາຍ ເພດຊາຍ ຈຸດເກີດເຫດ ໄຟແດງຄິວລົດສາຍເໜືອ