ອະດີດຜູ້ນຳ ອັບ ກາ ນິສ ຖານ ກາຍເປັນພະນັກງານສົ່ງເຄື່ອງ

ສຳນັກຂ່າວໄດ້ພົບກັບ Sa yed Sa da at, ອະດີດລັດຖະມົນຕີວ່າການສື່ສານຈາກປະເທດ ອັບ ກາ ນິສ ຖານ ກຳລັງສົ່ງເຄື່ອງຢູ່ໃນເຂດຕາເວັນຕົກຂອງ Leipzig, ປະເທດ ເຢຍ ລະ ມັນ ໂດຍຄາດຫວັງກັບອະນາຄົດທີ່ດີຂຶ້ນຂອງຕົນເອງ. Sa yed ໄດ້ຍ້າຍມາຢູ່ທີ່ ເຢຍ ລະ ມັນ ຕັ້ງແຕ່ທ້າຍປີ 2020

ໂດຍທີ່ໄດ້ອອກຈາກວຽກຕັ້້ງແຕ່ປີ 2018 ຫຼັງຈາກການເຮັດວຽກມາກວ່າ 2 ປີ, ອະດີດລັດຖະມົນຕີຄົນນີ້ຈຶ່ງໄດ້ ຕັ ດ ສິ ນ ໃ ຈ ມາເລີ່ມຕົ້ນຊີວິດໃໝ່ທີ່ ເຢຍ ລະ ມັນ ເຊິ່ງເປັນເວລາກ່ອນທີ່ ອັບ ກາ ນິສ ຖານ ຈະ ຖື ກ ກຸ່ມ ຕາ ລີ ບັນ ເຂົ້າ ຍຶ ດ ຄອງ.

ລ າ ວ ຍັງເສີມອີກວ່າ ຄົນຈາກປະເທດບ້ານເກີດ ວິ ຈ າ ນ ອາຊີບສົ່ງເຄື່ອງຂອງລາວ ເພາະລາວເປັນເຖິງອະດີດລັດຖະມົນຕີ, ແຕ່ສຳລັບ Sa yed ນັ້ນ ວຽກກໍຄືວຽກ. “ຂ້ອຍຫວັງວ່ານັກການເມືອງຄົນອື່ນຈະເດີນຕາມເສັ້ນທາງຂອງຂ້ອຍ, ເຮັດວຽກກັບສາທາລະນະ ດີກວ່າທີ່ຈະມາ ຫຼົ ບ ລີ້ ”ຫຼັງຈາກການປະກາດ ຖ ອ ນ ກຳ ລັ ງ ຂອງ ສະ ຫະ ລັດ ອາ ເມ ຣິ ກາ ຈຳນວນຜູ້ຕ້ອງການ ລີ້ ໄ ພ ໄປປະເທດ ເຢຍ ລະ ມັນ ກໍເພີ່ມຂຶ້ນຮອດ 130%.

Sa yed ເລືອກມາປະເທດ ເຢຍ ລະ ມັນ ດ້ວຍຄວາມ ຫວັງຕໍ່ເສດຖະກິດ ທີ່ ດີ ຂຶ້ ນ, ລ າ ວ ອະທິບາຍເຖິງຄວາມ ທ້ າ ທາຍໃນການໃຊ້ລົດ ຖີ ບ ສົ່ງເຄື່ອງທົ່ວຕົວເມືອງ ກ່ອນຈະ ຖິ້ ມ ທ້າຍວ່າ “ເມືອອອກໄປຫຼາຍເທົ່າໃດ ກໍ ໄ ດ້ ເ ຈີ ຜູ້ຄົນຫຼາຍເທົ່ານັ້ນ ແລະ ເຈົ້າຈະໄດ້ ຮ ຽ ນ ຮູ້ ສິ່ງຕ່າງໆຫຼາຍຂຶ້ນ

Facebook Comments Box

Similar Posts