ພໍ່ແມ່ ປ ະ ກັ ນ ຈື່ງ ຖີ້ ມ ລູ ກ ໃຫ້ເປັນ ກຳ ຜ້ າ ກຳ ພ ອ ຍ

ວັນທີ 29/8/2021 ຈາກເຟສບຸກຄົນໜື່ງໄດ້ໂພສວ່າ “ອີຕົນເຫັນລະນໍ້າຕາໄຫຼ ພໍ່ແມ່ຄື ປ ະ ລູ ກ ໄດ້ລົງຄໍ ພໍ່ແມ່ ປ ະ ຮ້ າ ງ ກັນ ແມ່ໄປທາງໃດບໍ່ຮູ້ ຮູ້ແຕ່ພໍ່ໄປຮັບຈ້າງຢູູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ປະລູກນ້ອຍ 4 ຄົນຢູ່ເຮີຶອນພຽງລຳພັງ ໂດຍມີເອີຶ້ອຍກົກອາຍຸ 8 ປີ ດູແລແຕ່ງກິນໃຫ້ນ້ອງໆ

ຄອບຄົວນີ້ແມ່ນຢູ່ ເມືອງຜາອຸດົມ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ເດີ ພໍ່ແມ່ບໍ ຕ າ ຍ ກະປະລູກໄຫັເປັນ ກຳ ຜ້ າ ກຳ ພ ອ ຍ ເຖີງຊີ ແ ຍ ກ ທາງກັນ ລູ ກ ກໍ່ຄືຫົວໃຈຂອງເຮົາຄືມາ ປ ະ ຖີ້ ມ ແບບນີ້ຈັງແມ່ນພໍ່ແມ່ບໍ່ມີຫົວໃຈຄີດບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບເລີຍນໍ ເຮົາຜູ້ເປັນແມ່ເຮັດບໍ່ໄດ້ແນວນີ້ກັບ ລູ ກ ”

Facebook Comments Box

Similar Posts