ໄປ ກີ ນ ທ າ ນ ທີ່ເຮືອນດີແລ້ວ ຕິ ດ ໂ ຄ ວິ ດ ເສຍຊີວິດ

ວັນທີ 28 ກັນຍາ 2021 ໄດ້ມີ ຜູ້ ເ ສ ຍ ຊີວິດເພີ່ມ ຈາກ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ເປັນ ເ ພ ດ ຍິ ງ ອາຍຸ 57 ປີ, ບ້ານໂພນໂຮງ ແຂວງວຽງຈັນ ຜູ້ ກ່ ຽ ວ ເຂົ້າໂຮງໝໍ ວັນທີ 27 ກັນຍາ 2021, ຄົນ ເ ຈັ ບ ມີພະຍາດ ປ ະ ຈຳ ໂ ຕ ພະຍາດ ເ ບົ າ ຫ ວ າ ນ ຂັ້ນ ຮຸ ນ ແ ຮ ງ ແລະ ຍ້າຍມາຈາກ ສູ ນ ພະຍາບານ ສ າ ດ ເວລາ 24 ໂມງ ຂອງວັນທີ 27 ກັນຍາ 2021, ອາ ກ າ ນ ໄອ ອິດ ເ ມື່ ອ ຍ ຫາຍໃຈ ຫ ອ ບ,

ການ ປິ່ ນ ປົ ວ ແມ່ນໄດ້ໃຫ້ ຢ າ ຕາມຄູ່ມືການ ປິ່ ນ ປົວ ໃຫ້ອົກຊີ ຈົນຮອດເວລາ ປ ະ ມານ 16 ໂມງ ຄົນ ເ ຈັ ບ ຫ າ ຍ ໃ ຈ ຍາກຂຶ້ນ ມີອາການ ກ ະ ວົ ນ ກ ະ ວາຍ ອາການ ກ່ຳ ແ ຫຼ້ ໄດ້ໃສ່ທໍ່ ຊ່ ວ ຍ ຫ າ ຍ ໃຈ ຕິ ດ ຕ າ ມ ຈົນຮອດເວລາ 23 ໂມງ ຄົນ ເ ຈັ ບ ຫົ ວ ໃ ຈ ຕີ ຊ້ າ ລົງ ແລະ ເ ສ ຍ ຊີວິດເວລາ 23:20 ວັນທີ 28 ກັນຍາ 2021 ກ່ອນໜ້ານີ້ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ໄປ ກີ ນ ທ າ ນ ທີ່ເຮືອນດີທີ່ມີຄົນ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໂ ຄ ວິ ດ