ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ​ ຊຸ ມ ຊົ ນ​ 337​ ຄົນແລະ ເ ສ ຍ ຊີວິດໃຫມ່ 1​ ກໍ ລ ະ ນີທີ 18

ວັນທີ 30/9/2021 ກວດພົບ ເ ຊື້ ອ 358 ຕົວຢ່າງ, ເ ສ ຍ ຊີວິດໃໝ່​ 1 ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໃຫມ່ ມື້ ນີ້​ ມີຜູ້ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ ໃ ຫ ມ່ ເພີ່ມ 1​ ກໍລະນີ​ ແລະ​ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ​ ຊຸ ມ ຊົ ນ​ 337​ ຄົນ ລາຍລະ ອ ຽ ດ​ ລຸ່ມນີ້

– ນະຄອນຫຼວງ: 128 (ຊຸມຊົນ)

– ຫຼວງພະບາງ: 71 (ຊຸມຊົນ)

– ບໍ່ແກ້ວ: 14 (ມ.ຕົ້ນເຜີ້ງ 8 ,​ ເຂດພິເສດ 6)

– ວຽງຈັນ: 24 (ຊຸມຊົນ)

– ບໍລິຄໍາໄຊ: 18 (ນໍາເຂົ້າ 3, ຊຸມຊົນ 15)

– ໄຊສົມບູນ: 16 (ຊຸມຊົນ)

– ຄໍາມ່ວນ: 11 (ຊຸມຊົນ)

– ສາລະວັນ: 15 (ນໍາເຂົ້າ)

– ສະຫວັນນະເຂດ: 38​ (ນໍາເຂົ້າ 3, ຊຸມຊົນ 35)

– ຈໍາປາສັກ: 20 (ຊຸມຊົນ)

– ອັດຕະປື: 3 (ຊຸມຊົນ)