ຜູ່ເຖົ້າແລະໄວລຸ່ນຕີກັນຍາດອັງເປົາ

ທ້າຍເດືອນມັງກອນ 2022 ທີ່ຫວຽດນາມ ໃຫ້ພາບມັນບັນຍາຍເອງເດີ້ ເດືອດ ແ ຮ ງ ຍາດອັງເປົາຈົນເກີດເຫດ ຕີ ກັນຍ້ອນອັງເປົາ50,000ກີບ