ຊາຍໜຸ່ມນຳລີງໄປເຮັດເປັນອາຫານ

ຊາຍໜຸ່ມຄົນໜື່ງ ກ ຳ ລັງລົກຂົນລີງ ເພື່ອນຳໄປເຮັດເປັນອາຫານ ບາງຄົນບອກວ່າບໍ່ສົມຄວນຖ່າຍລົງຕິກຕ໊ອກ ເຮັດບາງຄົນສະເທືອນໃຈຫຼາຍ ສ ຳ ລັບຄົນຮັກ ສັ ດ ເຫດການນີ້ເກີດເມື່ອ ເດືອນທັນວາ 2021 ທີ່ສປປລາວ