ອັບເດດລາຄາຊີ້ນມື້ນີ້ລາຄາແພງຂື້ນ

ອັບເດດ ລາຄາຊີ້ນ ວັນທີ 31 ມັງກອນ 2022

– ຊີ້ນງົວ ລາຄາ 90.000 ກີບ/1 ກິໂລ.

– ຊີ້ນໝູ ປະເພດ 1 ລາຄາ 50.000 ກີບ/ 1 ກິໂລ.

– ໄກ່ລາດ ລາຄາ 50.000 ກີບ/1 ກິໂລ.

– ເປັດກືກ ລາຄາ 40.000 ກີບ/ 1 ກິໂລ.