ລັດເຊຍເຄື່ອນກໍາລັງປະຊິດຊາຍແດນຢູເຄຣນແລ້ວ

ສໍ າ ນັກຂ່າວຕ່າງ ປ ະ ເທດໄດ້ລາຍງານວ່າ ລັດເຊຍໄດ້ລະດົມ ກໍ ຳ ລັງທະ ຫ າ ນ ປ ະ ມານ100,000ຄົນ ພ້ອມດ້ວຍອາ ວຸ ດ ຕ່າງໆເຊັ່ນ ປື ນ ໃຫຍ່, ລົດ ຖັ ງ, ເຄື່ອງກະ ສຸ ນ ທັງຍັງມີກອງ ກໍ າ ລັງທາງອາກາດ ເຂົ້າກຽມພ້ອມຢູ່ທີ່ຊາຍແດນທີ່ ຕິ ດ ກັບຢູເຄຣນ ແຕ່ລະບຸວ່າບໍ່ໄດ້ມີການຈະບຸກ ໂ ຈ ມ ຕີ ແຕ່ຢ່າງໃດ. ໂດຍທະ ຫ າ ນ ທີ່ຫາກໍມາຮອດບາງໜ່ວຍ ເດີນທາງເປັນໄລຍະທາງ ປ ະ ມານ 6,437 ກິໂລແມັດ ຈາກພູມພາກຕາເວັນອອກຂອງລັດເຊຍ, ຫຼາຍຝ່າຍ ປ ະ ເມີນວ່າ ລັດເຊຍສົ່ງທະ ຫ າ ນ ໄປ ປ ະ ຈໍ າ ການໃນພື້ນທີ່ຊາຍແດນຢູເຄຣນ ປ ະ ມານ100,000ຄົນ. ນອກຈາກທະ ຫ າ ນ ຂອງກອງທັບລັດເຊຍແລ້ວ

ຍັງເຊື່ອວ່າ ປັດຈຸບັນ, ມີກຸ່ມ ຕິ ດ ອາວຸດແບ່ງແຍກດິນແດນ ປ ະ ຊາຊົນລັດເຊຍອີກ ປ ະ ມານ15,000ຄົນໃນພູມພາກລູຮັນ ແລະດໍແນສ ຂອງຢູເຄຣນ. ນັກວິເຄາະຊາວຕາເວັນ ຕົ ກ ບາງຄົນລະບຸວ່າ ຍັງບໍ່ຊັດເຈນວ່າລັດເຊຍໄດ້ລະດົມອາ ວຸ ດ ແລະ ກໍ າ ລັງທີ່ ຈໍ າ ເປັນ ສໍ າ ລັບການບຸກ ໂ ຈ ມ ຕີ ທາງພາກພື້ນແລ້ວ ຫຼື ບໍ່. ພວກເຂົາໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຂະນະນີ້ຍັງບໍ່ປາກົດເຫັນໂຮງໝໍເຄື່ອນທີ່ ແລະຜູ້ ປ ະ ຕິບັດງານຢູ່ໃນບາງພື້ນທີ່ ເຊິ່ງຫາກບຸກຄະລາ ກ ອ ນ ທາງດ້ານການແພດເດີນທາງມາຮອດ ກໍອາດເປັນການບົ່ງຊີ້ເຖິງຄວາມພ້ອມໃນການ ໂ ຈ ມ ຕີ ຢ່າງຊັດເຈນກໍເປັນໄດ້.