ຢູ່ໄທຢາກສັກວັກຊີນ Sinopharm ຕ້ອງເສຍເງິນ

ທ້າຍເດືອນ ພືດສະພາ 2021 ບໍ່ຟຣີ ຢູ່ໄທຢາກສັກວັກຊີນ Sinopharm ຕ້ອງເສຍເງິນ ລາຄາປະມານ 1.000 ບາດ/ໂດສ໌ ລາດຊະວິທະຍາໄລຈຸລາພອນຂອງໄທ ຈັດຫາວັກຊີນທາງເລືອກ Sinopharm ສຳລັບປະຊາຊົນ ເຊິ່ງວັກຊີນດັ່ງກ່າວເປັນທາງເລືອກເພີ່ມເຕີມ

ບໍ່ນອນຢູ່ໃນວັກຊີນທີ່ລັດຖະບານຈັດຫາໃຫ້ຟຣີ ວັກຊີນໂຄວິດທິ່ລັດຖະບານໄທສັກໃຫ້ປະຊາຊົນຟຣີມີ 2 ຍີ່ຫໍ້ຄື AstraZeneca ແລະ Sinovac ສຳລັບວັກຊີນ Sinopharm ຈະມີລາຄາປະມານ 1.000 ບາດ/ໂດສ໌ ລວມປະກັນ ເຊິ່ງລາຄານີ້ເປັນລາຄາຕົ້ນທຶນ ແລະ ບໍ່ສະແຫວງກຳໄລ