ບໍ່ແກ້ວ ຈັ ດ ເ ຕັ ມ ຈັ ດ ໜັ ກ ຮ້ານກີນດື່ມ ສັ ງ ສັ ນ ເຮຮາມ່ວນຊື່ນ ທ້ າ ທ າ ຍ ໂ ຄ ວິ ດ

ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມງວດຕໍ່ ຜູ້ ລ ະ ເ ມີ ດ ຝ າ ຝື ນ ຕໍ່ແຈ້ງການຂອງຄະນະສະເພາະກິດ ເປີດຮ້ານບໍລິການ ຂ າ ຍ ເ ຫຼົ້ າ – ເ ບ ຍ ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ນັ່ງກິນອາຫານ-ເຄື່ອງດື່່ມ. ເພື່ອສືບຕໍ່ປະຕິບັດຕາມແຈ້ງການຂອງຄະນະສະເພາະກິດຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີຄວາມ ເ ຂັ້ ມ ງ ວ ດ ໃນການປະຕິບັດມາດຕະການເພື່ອ ປ້ ອ ງ ກັ ນ,ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການ ລ ະ ບ າ ດ ຂອງພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9.ຢູ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວ.ໃນລະຫວ່າງຄໍ່າຄືນຂອງວັນທີ 25-26 ສິງຫາ 2021 ນິ້.

ທີມງານຄະນະສະເພາະກິດພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ,ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ. ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງນໍາໂດຍ ທ່ານ ສົມສັກ ມະຫາພົນ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ຖວທ ແຂວງ,ມີບັນດາພະນັກງານຂະແໜງ ທ່ອງທ່ຽວ,ຂະແໜງ ວັດທະນະທໍາ ໄດ້ສົມທົບກັບສອງ ກໍ າ ລັ ງ ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ຕໍ າ ຫຼ ວ ດ ທ່ຽວ,ທະຫານແຂວງ ໄດ້ລົງ ຕິ ດ ຕາມກວດກາ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການຕ່າງໆ ຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດບໍລິການຮ້ານອາຫານ,

ຮ້ານກິນດື່ມ ຮ້ານບັນເທີງ ແລະ ຮ້ານຄາຮາໂອເກະ ພົບເຫັນວ່າ:ຍັງມີຫຼາຍຮ້ານທີ່ ລ ະ ເ ມີ ດ ແລະ ຝ າ ຝື ນ ຕໍ່ແຈ້ງການດັ່ງກ່າວໂດຍມີການ ລັ ກ ເປີດຮ້ານບໍລິການໃຫ້ແກ່ແຂກນັ່ງດື່ມ ເ ຫຼົ້ າ – ເ ບ ຍ ,ມີສາວເສີບ, ສ າ ວ ບໍ ລິ ກ າ ນ ແລະ ການບໍລິການຂາຍປີ້ງ-ຂາຍຈີ່ ຢູ່ລຽບຕາມແຄມທາງ,ບໍ່ມີການຕັ້ງຈຸດກວດວັດແທກອຸນຫະພູມ ບໍ່ມີອ່າງລ້າງມື,ເຈວລ້າງມື,ບາງຄົນບໍ່ໃຊ້ຜ້າອັດປາກ-ອັດດັງ. ການຈັດໄລຍະຫ່າງຂອງໂຕະ ຕັ່ງ,

ການຈຳກັດຄົນເຂົ້າບໍລິການ ແລະ ຍັງມີບາງຮ້ານເຫັນວ່າ ເອກະສານຍັງບໍ່ທັນ ຖື ກ ຕ້ ອ ງ ຕາມລະບຽບການແລ້ວ ລັ ກ ເປີດບໍລິການ ມີລັກສະນະແບບ ຊຸ ມ ແ ຊ ວ ເປັນຈໍານວນຄົນຫຼາຍ ທີ່ບໍ່ປະຕິບັດຕາມແຈ້ງການຄໍາແນະນໍາ ຂອງຄະນະສະເພາະກິດຂັ້ນສູນກາງ-ກະຊວງ,ແຂວງ ແລະ ພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ວ່າດ້ວຍການປິດຮ້ານ ຊົ່ ວ ຄາວ ໃນການບໍລິການ ເ ຫຼົ້ າ – ເ ບ ຍ ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ໃນໄລຍະການ ລ ະ ບ າ ດ ຂອງພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ໄປກ່ອນ.

ຈາກນັ້ນທາງພະນັກງານເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ອະທີບາຍ ເພື່ອກ່າວ ເ ຕື ອ ນ ເຈົ້າຂອງຮ້ານຜູ້ປະກອບການຂໍໃຫ້ການຮ່ວມໄມ້ຮ່ວມມື ແລະ ເປັນເຈົ້າການນໍາກັນ ໃນການປະຕິບັດມາດຕະການ ຂອງຄະນະສະເພາະກິດວາງອອກຢ່າງ ເ ຂັ້ ມ ງວດ.ພ້ອມທັງເຮັດບົດບັນທຶກກັບເຈົ້າຂອງຮ້ານ ແນະນໍາໃຫ້ປິດຮ້ານ ຊົ່ ວ ຄາວ ປະເພດຮ້ານປີ້ງ,ຮ້ານຈີ,ຮ້ານເຟີ ຈໍານວນໜຶ່ງ ເພື່ອເປັນຫຼັກຖານຖ້າຫາກວ່າຜູ້ກຽ່ວຍັງມີການ ລ ະ ເ ມີ ດ ຝ າ ຝື ນ

ບໍ່ປະຕິບັດມາດຕະການ ຫຼື ແຈ້ງການ,ຄໍາແນະນໍາຕ່າງໆ ທີ່ຜິດຕໍ່ລະບຽບກົດໝາຍ ຈະບໍ່ມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນໃດໆ ແລະ ສັ່ງ ຈ ະ ໂ ຈ ະ ບໍ່ໃຫ້ເປີດຮ້ານ ບໍລິການ ຊົ ວ ຄາວ.ພ້ອມທັງປັບໃໝ ຕາມລະບຽບການ. ນີ້ກໍ່ເພື່ອເປັນການ ປ້ ອ ງ ກັ ນ ແລະ ຄວບຄຸມ ການ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ, ແ ຜ່ ເ ຊື້ ອ ພະຍາດ ພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ຢູ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວທີນັບມື້ຫຼຸດລົງ ປະຊາຊົນຈະໄດ້ທໍາມາຫາກິນ ສູ່ສະພາບ ປົ ກ ກ ະ ຕິ .