ຊາຍ ຂ້ າ ເມຍຕອນນີ້ ຖື ກ ຄົນ ຍິ ງ ປື ນ ໃສ່ ເ ສ ຍ ຊີວິດແລ້ວ

ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈາກຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກຄົນໜື່ງໄດ້ໂພສວ່າ “ບ າ ບ ກຳ ຕິ ດ ຈ ະ ຫ ລ ວ ດ ຫລາຍໆຄົນອາດຈະຍັງຈື່ຈຳກັນໄດ້ດີ ເຫດມີຊາຍ ໃ ຈ ໂ ຫ ດ ທີ່ເຄີຍ ກໍ່ ເ ຫ ດ ຄ າ ດ ຕ ະ ກຳ ເ ມ ຍ ຕົນເອງ ຍ້ອນເຫດຄວາມ ຫຶ ງ ຫ ວ ງ ເ ກີ ນ ເ ຫ ດ ທີ່ວ່າເມຍຂອງຕົນໄປຫລິ້ນງານບຸນປີໃຫມ່ ລ າ ວ

ແລະເຮັດໃຫ້ເກີດມີປາກສຽງ ຮຸ ນ ແ ຮ ງ ແລະຈົບດ້ວຍການ ບັ ນ ດ າ ນ ໂ ທ ສ ະ ດ້ວຍ ປື ນ ແລ້ວຫລົບ ຫ ນີ ໃນກາງເດືອນ ເມສາ 2021 ຜ່ານມາຈົນກາຍເປັນ ຂ່ າ ວ ດັ ງ ໃນເວລານັ້ນ ທຸກໆຄົນຄົງຈະຍັງ ບໍ່ ລື ມ

ແລະມາຮອດໃນຕອນນີ້ທ້າຍເດືອນ ສີງຫາ 2021 ສິ່ງທີ່ຕົນກໍ່ ມັນໄດ້ຮັບຜົນ ກຳ ຕ າ ມ ສ ະ ຫ ນ ອ ງ ທີ່ເຄີຍເຮັດໄວ້ ຊາຍ ໃ ຈ ບ າ ບ ຖື ກ ກ ະ ຫ ນຳ ຍິ ງ ຄາລົດເຈົ້າຂອງໃນຮ່ອມຮ້ານອາຫານແຫ່ງຫນຶ່ງ ຈົນເຖິງແກ່ຊີວິດ ຕ້ອງ ໄ ປ ຊົ ດ ໃ ຊ້ ກຳ ທີີຕົນເອງກໍ່ໃນທ້າຍທີສຸດ”