ຊ່ວຍຊອກຫາຈຳນວນ 2 ທ່ານທີ່ໄດ້ນັ່ງລົດໂດຍສານ

ຂໍສັງຄົມຊ່ວຍເຫຼືອ​ ຊ່ວຍຊອກຫາຈຳນວນ 2 ທ່ານ ທີ່ໄດ້ນັ່ງລົດໂດຍສານຈາກ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ແລະ ເມືອງສິງ ມາ​ ເມືອງລອງ ວັນທີ່ 19/8/2021