ເຂດໃນເມືອງເຂດຊານເມືອງເຂດຫ່າງໃກສອກຫຼີກ ໂ ຄ ວິ ດ ໄດ້ແຜ່ລະບາດໄປເຖີງແລ້ວ

ຄະນະສະເພາະກິດເພື່ອປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ເມື່ອວັນທີ 30 ຕຸລາ 2021 ນີ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ປະເທດລາວມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ອາດຈະມີ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ເຖິງ 1.000 ຄົ ນ ຕໍ່ວັນໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້ ຖ້າທຸກ ຄົ ນ ບໍ່ຊ່ວຍກັນປະຕິບັດມາດ ຕ ະ ການປ້ອງກັນ ພ ະ ຍາດດັ່ງກ່າວທີ່ທາງຄະນະສະເພາະກິດວາງອອກຢ່າງເຂັ້ມງວດເພາະປັດຈຸບັນນີ້ ພ ະ ຍາດດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ແຜ່ລາມສະເພາະຢູ່ເຂດເມືອງ ຫຼື ເຂດທີ່ມີປະຊາ ຊົ ນ ຫຼາຍເທົ່ານັ້ນຍັງພົບວ່າເຂດຊານເມືອງ ຫຼື ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼິກກໍ່ມີການ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ແລ້ວຊຶ່ງ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ສ່ວນໃຫຍ່ຍັງແມ່ນກຸ່ມ ກໍ າ ມະກອນໂຮງງານ, ແມ່ ຄ້ າ ຕ ະ ຫຼາດ, ພ ະ ນັກງານ, ຄູ, ນັ ກ ຮຽນ ແລະ ປະຊາ ຊົ ນ ທົ່ວໄປ.

ນອກນັ້ນການ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ນໍາ ຄົ ນ ຂັບລົດຂົນສົ່ງສິນ ຄ້ າ ໄປທີ່ໄກ, ໄປຊາຍແດນ, ໄປແຕ່ລະເມືອງແມ່ນ ກໍ າ ລັງພົ້ນເດັ່ນ ຫຼື ເລີ່ມມີການ ແ ຜ່ ລ ະ ບ າ ດ ຈາກກຸ່ມ ຄົ ນ ດັ່ງກ່າວນີ້ໄປຫຼາຍສະຖານທີ່. ຄະນະສະເພາະກິດໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ມີການກວດພົບ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໜ້ອຍ ຫຼື ຫຼາຍໃນແຕ່ລະວັນ, ແຕ່ໂດຍລວມແລ້ວ ສະພາບການ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໃນປະເທດລາວຍັງສູງ ແລະ ສືບຕໍ່ມາໄດ້ຫຼາຍເດືອນແລ້ວ ໂດຍຍັງບໍ່ມີທ່າອ່ຽງຈະຫຼຸດລົງ, ມາດ ຕ ະ ການຕ່າງໆທີ່ປະຕິບັດໃນເວລານີ້ເປັນພຽງແຕ່ເປັນການຢັບຢັ້ງບໍ່ໃຫ້ ມີການ ແ ຜ່ ເ ຊື້ ອ ໄປຫຼາຍກວ່ານີ້ ແຕ່ຖ້າຢາກໃຫ້ຈໍານວນ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ຫຼຸດລົງນັ້ນ ແມ່ນທຸກ ຄົນ ຕ້ອງໄດ້ພ້ອມໃຈປະຕິບັດມາດ ຕ ະ ການປ້ອງກັນຕົວເອງ ແລະ ຄອບຄົວໃຫ້ດີທີ່ສຸດ ແລະ ແມ່ນວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດ ເພາະການ ສັ ກ ວັ ກ ຊິ ນ ຄົບນັ້ນຍັງບໍ່ຮັບປະກັນວ່າຈະບໍ່ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ.